คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

กราฟในขณะที่ SubgraphBuilder

กราฟ อินเทอร์เฟซแบบคงที่สาธารณะในขณะที่ SubgraphBuilder

ใช้เพื่อสร้างอินสแตนซ์คลาสนามธรรมซึ่งแทนที่เมธอด buildSubgraph เพื่อสร้างกราฟย่อยตามเงื่อนไขหรือเนื้อหาสำหรับลูปในขณะที่ หลังจาก Java 8 สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อสร้างแลมด้าเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้

เพื่อใช้ในการเรียก whileLoop(Output[], org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, org.tensorflow.Graph.WhileSubgraphBuilder, String)

ตัวอย่างการใช้งาน (ก่อน Java 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = new WhileSubgraphBuilder() { @Override public void buildSubgraph(Graph bodyGraph, Output<?>[] bodyInputs, Output<?>[] bodyOutputs) { // build body subgraph }; }

ตัวอย่างการใช้งาน (หลัง Java 8):

WhileSubgraphBuilder bodyGraphBuilder = (bodyGraph, bodyInputs, bodyOutputs) -> { // build body subgraph ;}

วิธีการสาธารณะ

โมฆะนามธรรม
buildSubgraph ( กราฟ g, เอาต์พุต [] <?> อินพุต เอาต์พุต [] <?> เอาต์พุต)
จะถูกแทนที่โดยผู้ใช้ด้วยโค้ดเพื่อสร้างกราฟย่อยตามเงื่อนไขหรือเนื้อหาสำหรับลูปในขณะที่

วิธีการสาธารณะ

โมฆะนามธรรมสาธารณะ buildSubgraph ( Graph g, Output [] <?> inputs, Output [] <?> outputs)

จะถูกแทนที่โดยผู้ใช้ด้วยรหัสเพื่อสร้างกราฟย่อยตามเงื่อนไขหรือเนื้อหาสำหรับลูปในขณะที่

พารามิเตอร์
กราฟย่อย
ปัจจัยการผลิต อินพุตย่อย
เอาต์พุต เอาต์พุตย่อย