คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การดำเนินการ

อินเตอร์เฟซที่สาธารณะการดำเนินงาน
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จักกัน

ทำการคำนวณบน Tensors

การดำเนินการใช้ Tensor s เป็นศูนย์หรือมากกว่า (ผลิตโดยการดำเนินการอื่น ๆ ) เป็นอินพุตและสร้าง Tensor s เป็นศูนย์หรือมากกว่าเป็นเอาต์พุต

วิธีการสาธารณะ

int นามธรรม
inputListLength (ชื่อสตริง)
ส่งคืนขนาดของรายการอินพุตที่กำหนดของ Tensors สำหรับการดำเนินการนี้
สตริงนามธรรม
ชื่อ ()
ส่งคืนชื่อเต็มของการดำเนินการ
int นามธรรม
numOutputs ()
ส่งคืนจำนวนเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
นามธรรม <T> ผลลัพธ์ <T>
เอาต์พุต (int idx)
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
ผลลัพธ์ นามธรรม [] <?>
outputList (int idx, ความยาว int)
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นรายการของเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
int นามธรรม
outputListLength (ชื่อสตริง)
ส่งคืนขนาดของรายการ Tensors ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
สตริงนามธรรม
ประเภท ()
ส่งกลับประเภทของการดำเนินการเช่นชื่อของการคำนวณที่ดำเนินการโดยการดำเนินการ

วิธีการสาธารณะ

int inputListLength นามธรรมสาธารณะ (ชื่อสตริง)

ส่งคืนขนาดของรายการอินพุตที่กำหนดของ Tensors สำหรับการดำเนินการนี้

การดำเนินการมีอินพุตที่มีชื่อหลายตัวซึ่งแต่ละตัวประกอบด้วยเทนเซอร์ตัวเดียวหรือรายการของเทนเซอร์ วิธีนี้ส่งคืนขนาดของรายการเทนเซอร์สำหรับอินพุตที่ระบุชื่อเฉพาะของการดำเนินการ

พารามิเตอร์
ชื่อ ตัวระบุรายการของเทนเซอร์ (ซึ่งอาจมีหลายตัว) อินพุตสำหรับการดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
  • ขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยอินพุตที่มีชื่อนี้
พ่น
IllegalArgumentException หากการดำเนินการนี้ไม่มีอินพุตที่มีชื่อที่ระบุ

ชื่อ สตริงนามธรรมสาธารณะ ()

ส่งคืนชื่อเต็มของการดำเนินการ

int numOutputs นามธรรมสาธารณะ ()

ส่งคืนจำนวนเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

เอาต์พุต นามธรรมสาธารณะ <T> เอาต์พุต (int idx)

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

คำเตือน: อย่าตรวจสอบว่าชนิดของเทนเซอร์ตรงกับ T ขอแนะนำให้เรียกเมธอดนี้ด้วยพารามิเตอร์ประเภทที่ชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้มันถูกอนุมานเช่น operation.<Integer>output(0)

พารามิเตอร์
idx ดัชนีของเอาต์พุตระหว่างเอาต์พุตที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

เอาต์พุต นามธรรมสาธารณะ [] <?> outputList (int idx, int length)

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นรายการของเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

พารามิเตอร์
idx ดัชนีของเทนเซอร์แรกของรายการ
ความยาว จำนวนเทนเซอร์ในรายการ
ผลตอบแทน
  • อาร์เรย์ของ Output

int outputListLength นามธรรมสาธารณะ (ชื่อสตริง)

ส่งคืนขนาดของรายการ Tensors ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

การดำเนินการมีเอาต์พุตที่มีชื่อหลายรายการซึ่งแต่ละรายการจะสร้างเทนเซอร์เดี่ยวหรือรายการของเทนเซอร์ วิธีการนี้จะส่งกลับขนาดของรายการเทนเซอร์สำหรับการส่งออกเฉพาะชื่อของการดำเนินการ

พารามิเตอร์
ชื่อ ตัวระบุรายการของเทนเซอร์ (ซึ่งอาจมีจำนวนมาก) ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
  • ขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยเอาต์พุตที่ตั้งชื่อนี้
พ่น
IllegalArgumentException หากการดำเนินการนี้ไม่มีเอาต์พุตที่มีชื่อที่ระบุ

ประเภท สตริงนามธรรมสาธารณะ ()

ส่งคืนชนิดของการดำเนินการเช่นชื่อของการคำนวณที่ดำเนินการโดยการดำเนินการ