คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บันทึกแล้ว

คลาสสาธารณะ SavedModelBundle

SavedModelBundle แสดงถึงโมเดลที่โหลดจากที่เก็บข้อมูล

แบบจำลองประกอบด้วยคำอธิบายของการคำนวณ ( Graph ) Session มีเทนเซอร์ (เช่นพารามิเตอร์หรือตัวแปรในกราฟ) เริ่มต้นเป็นค่าที่บันทึกไว้ในหน่วยเก็บข้อมูลและคำอธิบายของโมเดล (การแสดง บัฟเฟอร์โปรโตคอล MetaGraphDef แบบ อนุกรม ).

ชั้นเรียนที่ซ้อนกัน

ชั้นเรียน SavedModelBundle.Loader ตัวเลือกสำหรับการโหลด SavedModel

วิธีการสาธารณะ

เป็นโมฆะ
ปิด ()
รีลีสรีซอร์ส ( Graph และ Session ) ที่เชื่อมโยงกับบันเดิลโมเดลที่บันทึกไว้
กราฟ
กราฟ ()
ส่งคืนกราฟที่อธิบายการคำนวณที่ดำเนินการโดยโมเดล
คงที่ SavedModelBundle
โหลด (สตริง exportDir, สตริง ... แท็ก)
โหลดโมเดลที่บันทึกไว้จากไดเร็กทอรีเอ็กซ์พอร์ต
คงที่ SavedModelBundle.Loader
ตัวโหลด (String exportDir)
โหลดโมเดลที่บันทึกไว้
ไบต์ []
metaGraphDef ()
ส่งคืน บัฟเฟอร์โปรโตคอล MetaGraphDef ที่ ทำให้เป็นอนุกรมที่เชื่อมโยงกับโมเดลที่บันทึกไว้
เซสชัน
เซสชัน ()
ส่งกลับ Session ที่จะทำการคำนวณโดยใช้โมเดล

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

โมฆะสาธารณะ ปิด ()

รีลีสรีซอร์ส ( Graph และ Session ) ที่เชื่อมโยงกับบันเดิลโมเดลที่บันทึกไว้

ประชาชน กราฟ กราฟ ()

ส่งคืนกราฟที่อธิบายการคำนวณที่ดำเนินการโดยโมเดล

โหลด SavedModelBundle แบบคงที่สาธารณะ (String exportDir, String ... tags)

โหลดโมเดลที่บันทึกไว้จากไดเร็กทอรีเอ็กซ์พอร์ต ควรสร้างโมเดลที่กำลังโหลดโดยใช้ Saved Model API

วิธีนี้เป็นชวเลขสำหรับ:

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 

พารามิเตอร์
exportDir พา ธ ไดเร็กทอรีที่มีโมเดลที่บันทึกไว้
แท็ก แท็กที่ระบุ metagraphdef เฉพาะที่จะโหลด
ผลตอบแทน
  • กลุ่มที่มีกราฟและเซสชันที่เกี่ยวข้อง

คงที่สาธารณะ ตัว โหลด SavedModelBundle.Loader (String exportDir)

โหลดโมเดลที่บันทึกไว้

ส่งคืนอ็อบเจ็กต์ Loader ที่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการกำหนดค่าก่อนที่จะโหลดโมเดลจริง

พารามิเตอร์
exportDir พา ธ ไดเร็กทอรีที่มีโมเดลที่บันทึกไว้

ไบต์สาธารณะ [] metaGraphDef ()

ส่งคืน บัฟเฟอร์โปรโตคอล MetaGraphDef ที่ ทำให้เป็นอนุกรมที่เชื่อมโยงกับโมเดลที่บันทึกไว้

ประชาชน เซสชัน เซสชั่น ()

ส่งกลับ Session ที่จะทำการคำนวณโดยใช้โมเดล

ผลตอบแทน
  • เซสชันเริ่มต้น