คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เซสชัน Run

เซสชัน คลาสสุดท้ายคงที่สาธารณะเรียกใช้

เอาต์พุตเทนเซอร์และข้อมูลเมตาที่ได้รับเมื่อดำเนินการเซสชัน

ดู runAndFetchMetadata()

ฟิลด์

ไบต์สาธารณะ [] ข้อมูลเมตา (ทดลอง): ข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้
รายการสาธารณะ < Tensor <? >> เอาต์พุต Tensors จากการดึงข้อมูลที่ร้องขอ

นักก่อสร้างสาธารณะ

วิธีการสืบทอด

ฟิลด์

ข้อมูลเมตา ไบต์สาธารณะ []

(ทดลอง): ข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้

บัฟเฟอร์โปรโตคอล RunMetadata แบบ อนุกรม แพ็กเกจ org.tensorflow ไม่มีการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลใด ๆ เพื่อให้ยังคงเป็นมิตรกับระบบที่ จำกัด ทรัพยากร (ซึ่งบางอย่างเช่น nanoproto อาจเหมาะสมกว่า) ค่าใช้จ่ายคือหยดสีขาวขุ่น ตัวเลือกนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและฟิลด์นี้อาจถูกแทนที่ด้วยประเภทที่ปลอดภัยกว่าเมื่อใดก็ได้

รายการสาธารณะ < Tensor <? >> ผลลัพธ์

Tensors จากการดึงข้อมูลที่ร้องขอ

นักก่อสร้างสาธารณะ

วิ่ง สาธารณะ ()