คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เซสชัน Runner

เซสชัน คลาสสุดท้ายของสาธารณะ Runner

เรียกใช้ Operation และประเมิน Tensors

นักวิ่งเรียกใช้ชิ้นส่วนกราฟที่จำเป็นเพื่อดำเนินการทุก Operation จำเป็นในการประเมิน Tensors จะดึงข้อมูล การเรียกใช้ feed(String, int, Tensor) ช่วยให้ผู้โทรสามารถแทนที่ค่าของ Tensors ในกราฟได้โดยการแทนที่ Tensors ให้ Tensors สำหรับเอาต์พุตของการดำเนินการที่ให้มาเพื่อ feed(String, int, Tensor)

นักก่อสร้างสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เซสชัน Runner
addTarget (การดำเนินการสตริง)
run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ
เซสชัน Runner
addTarget ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)
ทำให้ run() ดำเนินการ operand แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ
เซสชัน Runner
addTarget ( การ ดำเนินการการทำงาน)
run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ
เซสชัน Runner
ฟีด ( Operand <?> ถูกดำเนินการ, Tensor <?> t)
ใช้ t แทน Tensor ที่อ้างถึงโดยเรียกใช้การดำเนินการที่อ้างถึงโดย operand
เซสชัน Runner
ฟีด (การทำงานของสตริง, Tensor <?> t)
หลีกเลี่ยงการประเมิน operation และแทนที่ t สำหรับมูลค่าที่ผลิตขึ้น
เซสชัน Runner
ฟีด (การทำงานของสตริง, ดัชนี int, Tensor <?> t)
หลีกเลี่ยงการประเมินผลลัพธ์ index -th ของ operation โดยแทนที่ t สำหรับค่าที่สร้างขึ้น
เซสชัน Runner
ดึงข้อมูล (การดำเนินการสตริง)
run() ส่งคืนผลลัพธ์ของ operation
เซสชัน Runner
การดึงข้อมูล (การดำเนินการสตริงดัชนี int)
run() ส่งคืนผลลัพธ์ index -th ของ operation
เซสชัน Runner
สามารถดึงข้อมูล ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)
ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างถึงโดยเอาต์พุตของ operand
เซสชัน Runner
ดึงข้อมูล ( เอาต์พุต <?> เอาต์พุต)
ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างถึงโดย output
รายการ < Tensor <? >>
วิ่ง ()
เรียกใช้ส่วนของกราฟที่จำเป็นในการคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมด
เซสชันรัน
runAndFetchMetadata ()
เรียกใช้ส่วนของกราฟเพื่อคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอและส่งคืนข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการรัน
เซสชัน Runner
setOptions (ไบต์ [] ตัวเลือก)
(Experimental method): ตั้งค่าตัวเลือก (โดยทั่วไปสำหรับการดีบัก) สำหรับการรันนี้

วิธีการสืบทอด

นักก่อสร้างสาธารณะ

นักวิ่ง สาธารณะ ()

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน Session.Runner addTarget (การทำงาน String)

run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ

ประชาชน Session.Runner addTarget ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)

ทำให้ run() ดำเนินการ operand แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ

ประชาชน Session.Runner addTarget ( การดำเนินงาน การดำเนินงาน)

run() รัน operation แต่ไม่ส่งคืน Tensors ประเมินใด ๆ

พ่น
IllegalArgumentException หากการดำเนินการไม่ใช่ GraphOperation

เซสชัน สาธารณะ ฟีด รันเนอร์ ( โอเปอแรนด์ <?> ตัวถูกดำเนินการ Tensor <?> t)

ใช้ t แทน Tensor ที่อ้างถึงโดยเรียกใช้การดำเนินการที่อ้างถึงโดย operand

เซสชัน สาธารณะ ฟีด รันเนอร์ (การทำงานของสตริง, Tensor <?> t)

หลีกเลี่ยงการประเมิน operation และแทนที่ t สำหรับมูลค่าที่ผลิตขึ้น

พารามิเตอร์
การดำเนินการ เป็นชื่อสตริงของการดำเนินการซึ่งในกรณีนี้เมธอดนี้เป็นชวเลขสำหรับ feed(operation, 0) หรือเป็นสตริงของรูปแบบ operation_name: output_index ซึ่งในกรณีนี้วิธีนี้จะทำหน้าที่เหมือน feed(operation_name, output_index) . ชื่อที่คั่นด้วยโคลอนเหล่านี้มักใช้ในข้อความบัฟเฟอร์โปรโตคอล SignatureDef ที่รวมอยู่ใน metaGraphDef()

เซสชัน สาธารณะ ฟีด รันเนอร์ (การดำเนินการสตริง, ดัชนี int, Tensor <?> t)

หลีกเลี่ยงการประเมินผลลัพธ์ index -th ของ operation โดยแทนที่ t สำหรับค่าที่สร้างขึ้น

การดำเนินการใน Graph สามารถมีได้หลายเอาต์พุต index ระบุว่ากำลังจัดเตรียม t ใด

เซสชัน สาธารณะ เรียก รันเนอร์ (การดำเนินการสตริง)

run() ส่งคืนผลลัพธ์ของ operation

พารามิเตอร์
การดำเนินการ เป็นชื่อสตริงของการดำเนินการซึ่งในกรณีนี้เมธอดนี้เป็นชวเลขสำหรับการ fetch(operation, 0) หรือเป็นสตริงของรูปแบบ operation_name: output_index ซึ่งในกรณีนี้วิธีนี้จะทำหน้าที่เหมือนการ fetch(operation_name, output_index) . ชื่อที่คั่นด้วยโคลอนเหล่านี้มักใช้ในข้อความบัฟเฟอร์โปรโตคอล SignatureDef ที่รวมอยู่ใน metaGraphDef()

เซสชัน สาธารณะ เรียก รันเนอร์ (การดำเนินการสตริงดัชนี int)

run() ส่งคืนผลลัพธ์ index -th ของ operation

การดำเนินการใน Graph สามารถมีได้หลายผลลัพธ์ index ระบุว่าจะส่งกลับรายการใด

ประชาชน Session.Runner ดึงข้อมูล ( Operand <?> ถูกดำเนินการ)

ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างถึงโดยเอาต์พุตของ operand

เซสชัน สาธารณะ เรียก รันเนอร์ ( เอาต์พุต <?> เอาต์พุต)

ทำให้ run() ส่งคืน Tensor ที่อ้างถึงโดย output

รายการสาธารณะ < Tensor <? >> run ()

เรียกใช้ส่วนของกราฟที่จำเป็นในการคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมด

คำเตือน: ผู้โทรจะถือว่าเป็นเจ้าของ Tensors ส่งคืนทั้งหมดกล่าวคือผู้โทรต้องเรียก close() ในองค์ประกอบทั้งหมดของรายการที่ส่งคืนเพื่อเพิ่มทรัพยากร

สิ่งที่ต้องทำ (ashankar): พิจารณาประเภทการคืนสินค้าที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองสิ่ง: (ก) ทำให้ผู้โทรสามารถล้างข้อมูลได้ง่ายขึ้น (อาจส่งคืนบางอย่างเช่น AutoCloseableList ใน SessionTest.java) และ (b) ประเมินว่าค่าที่ส่งคืนควรเป็นรายการหรืออาจเป็น Map<Output, Tensor> ?

สิ่งที่ต้องทำ (andrewmyers): จะเป็นการดีเช่นกันถ้าสิ่งที่ส่งกลับมาที่นี่ทำให้ง่ายต่อการแยกเทนเซอร์เอาต์พุตด้วยวิธีที่ปลอดภัย

ประชาชน Session.Run runAndFetchMetadata ()

เรียกใช้ส่วนของกราฟเพื่อคำนวณการดึงข้อมูลที่ร้องขอและส่งคืนข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้

สิ่งนี้เหมือนกับ run() แต่นอกเหนือจาก Tensors ที่ร้องขอแล้วยังส่งคืนข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการเรียกใช้กราฟในรูปแบบของ บัฟเฟอร์โปรโตคอล RunMetadata แบบ อนุกรม

สาธารณะ Session.Runner setOptions (ไบต์ [] ตัวเลือก)

(Experimental method): ตั้งค่าตัวเลือก (โดยทั่วไปสำหรับการดีบัก) สำหรับการรันนี้

ตัวเลือกจะแสดงเป็น บัฟเฟอร์โปรโตคอล RunOptions แบบ อนุกรม

แพ็กเกจ org.tensorflow ไม่มีการพึ่งพาบัฟเฟอร์โปรโตคอลใด ๆ เพื่อให้ยังคงเป็นมิตรกับระบบที่ จำกัด ทรัพยากร (ซึ่งบางอย่างเช่น nanoproto อาจเหมาะสมกว่า) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือการขาดความปลอดภัยในฟังก์ชัน API นี้ ตัวเลือกนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและฟังก์ชันนี้อาจถูกแทนที่ด้วย type-safe เทียบเท่าได้ตลอดเวลา