คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตัวดำเนินการ

อินเตอร์เฟซสาธารณะ Operand
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จักกัน

อินเทอร์เฟซที่ดำเนินการโดยตัวถูกดำเนินการของ TensorFlow

ตัวอย่างการใช้งาน:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

วิธีการสาธารณะ

ผลลัพธ์ นามธรรม <T>
asOutput ()
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

วิธีการสาธารณะ

ผลลัพธ์ นามธรรมสาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตไปยังการดำเนินการ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีนี้ใช้เพื่อให้ได้จุดจับสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

ดูสิ่งนี้ด้วย