MapSize

MapSize คลาสสุดท้ายสาธารณะ

Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบในคอนเทนเนอร์ต้นแบบ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ MapSize.ตัวเลือก แอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ MapSize

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <จำนวนเต็ม>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
MapSize.Options แบบคงที่
ความจุ (ความจุยาว)
MapSize.Options แบบคงที่
คอนเทนเนอร์ (คอนเทนเนอร์สตริง)
MapSize แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต รายการ<Class<?>> dtypes ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ MapSize ใหม่
MapSize.Options แบบคงที่
memoryLimit (หน่วยความจำยาวจำกัด)
MapSize.Options แบบคงที่
sharedName (สตริง ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)
เอาต์พุต <จำนวนเต็ม>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท สาธารณะ <จำนวนเต็ม> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

ความจุ MapSize.Options สาธารณะแบบคงที่ (ความจุยาว)

คอนเทนเนอร์ MapSize.Options แบบคงที่สาธารณะ (คอนเทนเนอร์สตริง)

การสร้าง MapSize แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , รายการ<Class<?>> dtypes, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ MapSize ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ MapSize

MapSize.Options memoryLimit แบบคงที่สาธารณะ (Long memoryLimit)

MapSize.Options สาธารณะคงที่สาธารณะ ( String sharedName)

สาธารณะ เอาท์พุท ขนาด <จำนวนเต็ม> ()