หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ประเภทข้อมูล

สาธารณะสุดท้าย enum DataType

แสดงประเภทขององค์ประกอบใน Tensor เป็น enum

วิธีการรับช่วง

ค่า Enum

สาธารณะคงสุดท้าย DataType BOOL

บูลีน

ประเภทข้อมูลสุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ สองเท่า

64 บิตความแม่นยำจุดลอยตัวที่สอง

สาธารณะคง FLOAT DataType สุดท้าย

จุดลอยความแม่นยำเดี่ยว 32 บิต

สาธารณะคง DataType สุดท้าย INT32

จำนวนเต็มลงนาม 32 บิต

DataType สุดท้ายแบบคงที่สาธารณะ INT64

จำนวนเต็ม 64 บิตที่ลงชื่อ

สาธารณะคง DataType สุดท้าย STRING

ลำดับของไบต์

TensorFlow ใช้ประเภท STRING สำหรับลำดับไบต์โดยพลการ

สาธารณะคงสุดท้าย DataType UINT8

เลขจำนวนเต็ม 8 บิตที่ไม่ได้ลงชื่อ