หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

SavedModelBundle

SavedModelBundle คลาสสาธารณะ

SavedModelBundle แสดงถึงโมเดลที่โหลดจากหน่วยเก็บ

แบบจำลองประกอบด้วยคำอธิบายของการคำนวณ ( Graph ), Session มีเทนเซอร์ (เช่นพารามิเตอร์หรือตัวแปรในกราฟ) เริ่มต้นเป็นค่าที่บันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลและคำอธิบายของรูปแบบ (การแสดงต่อเนื่องของ บัฟเฟอร์โปรโตคอล MetaGraphDef )

คลาสที่ซ้อนกัน

ชั้น SavedModelBundle.Loader ตัวเลือกสำหรับการโหลด SavedModel

วิธีการสาธารณะ

เป็นโมฆะ
ปิด ()
เผยแพร่ทรัพยากร ( Graph และ Session ) ที่เกี่ยวข้องกับบันเดิลโมเดลที่บันทึก
กราฟ
กราฟ ()
ส่งคืนกราฟที่อธิบายการคำนวณที่ดำเนินการโดยโมเดล
SavedModelBundle คงที่
โหลด (String exportDir, String ... tags)
โหลดแบบจำลองที่บันทึกไว้จากไดเรกทอรีส่งออก
คงที่ SavedModelBundle.Loader
ตัวโหลด (สตริง exportDir)
โหลดแบบจำลองที่บันทึกไว้
byte []
metaGraphDef ()
ส่งคืน บัฟเฟอร์โปรโตคอลโปรโตคอล MetaGraphDef ที่ เชื่อมโยงกับโมเดลที่บันทึกไว้
เซสชั่น
เซสชั่น ()
ส่งกลับ Session ที่จะทำการคำนวณโดยใช้โมเดล

วิธีการรับช่วง

วิธีการสาธารณะ

โมฆะสาธารณะ ปิด ()

เผยแพร่ทรัพยากร ( Graph และ Session ) ที่เกี่ยวข้องกับบันเดิลโมเดลที่บันทึก

ประชาชน กราฟ กราฟ ()

ส่งคืนกราฟที่อธิบายการคำนวณที่ดำเนินการโดยโมเดล

โหลด แบบคงที่ SavedModelBundle สาธารณะ (String exportDir, String ... แท็ก)

โหลดโมเดลที่บันทึกไว้จากไดเร็กทอรีเอ็กซ์พอร์ต ควรสร้างโมเดลที่กำลังโหลดโดยใช้ Saved Model API

วิธีนี้เป็นการจดชวเลขสำหรับ:

 SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
  

พารามิเตอร์
exportDir เส้นทางไดเรกทอรีที่มีรูปแบบการบันทึก
แท็ก แท็กที่ระบุ metagraphdef เฉพาะที่จะโหลด
ผลตอบแทน
  • บันเดิลที่มีกราฟและเซสชันที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนคงที่ SavedModelBundle.Loader โหลด (String exportDir)

โหลดแบบจำลองที่บันทึกไว้

ส่งคืนอ็อบเจ็กต์ Loader ที่สามารถตั้งค่าตัวเลือกการกำหนดค่าก่อนที่จะโหลดโมเดลจริง

พารามิเตอร์
exportDir เส้นทางไดเรกทอรีที่มีรูปแบบการบันทึก

ไบต์สาธารณะ [] metaGraphDef ()

ส่งคืน บัฟเฟอร์โปรโตคอล MetaGraphDef ที่ ทำให้เป็นอนุกรมที่เชื่อมโยงกับโมเดลที่บันทึกไว้

ประชาชน เซสชัน เซสชั่น ()

ส่งกลับ Session ที่จะทำการคำนวณโดยใช้โมเดล

ผลตอบแทน
  • เซสชั่นเริ่มต้น