این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

جامعه و پشتیبانی

  • لطفاً برای اعلامیه ها ، سوالات و گفتگوهای عمومی در لیست پستی TensorFlow Hub با ما همراه باشید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه استفاده از TensorFlow Hub می توانید از برچسب tensorflow-hub در Stack Overflow استفاده کنید.
  • کد منبع در GitHub موجود است. ما از مشکلات GitHub برای ردیابی درخواست ها و اشکالات ویژگی استفاده می کنیم.