این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

جامعه و پشتیبانی

  • لطفاً برای اطلاعیه ها ، سؤالات عمومی و بحث و گفتگو با ما در لیست پستی TensorFlow Hub بپیوندید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه استفاده از TensorFlow Hub می توانید از برچسب tensorflow-hub در Stack Overflow استفاده کنید.
  • کد منبع در GitHub موجود است. ما از مشکلات GitHub برای ردیابی درخواست ها و اشکالات ویژگی استفاده می کنیم.