این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English
TensorFlow Hub یک مخزن جامع از مدل های از قبل آموزش دیده است که برای تنظیم دقیق و قابل استفاده در هر مکان آماده است. کتابخانه tensorflow_hub شما امکان می دهد جدیدترین مدل های آموزش دیده را با حداقل مقدار کد بارگیری و استفاده مجدد کنید. آموزش های زیر به شما کمک می کند تا با استفاده و استفاده از مدل های Hub برای نیازهای خود شروع کنید. آموزشهای تعاملی به شما امکان می دهد آنها را اصلاح کرده و با تغییرات خود اجرا کنید. بر روی دکمه Run in Google Colab در بالای آموزش تعاملی کلیک کنید تا با آن سر و صدا کنید.
اگر با یادگیری ماشین و TensorFlow آشنایی ندارید ، می توانید با گرفتن یک نمای کلی از نحوه طبقه بندی تصاویر و متن ، تشخیص اشیا در تصاویر یا سبک کردن تصاویر خود مانند هنرمندان مشهور ، شروع کنید:
برای تشخیص گلها ، یک مدل Keras در بالای طبقه بندی تصویر از قبل آموزش دیده بسازید.
بررسی فیلم ها را از نظر جاسازی متن از قبل آموزش دیده به عنوان مثبت یا منفی طبقه بندی کنید.
اجازه دهید یک شبکه عصبی تصویری را به سبک پیکاسو ، ون گوگ یا مانند تصویر خود دوباره ترسیم کند.
با استفاده از ماژول هایی مانند FasterRCNN یا SSD اشیا objects موجود در تصاویر را تشخیص دهید.
اگر با TensorFlow آشنا هستید ، می توانید نگاهی به آموزشهای پیشرفته تر بیاندازید.
جملات را با رمزگذار جمله جهانی طبقه بندی و مقایسه کنید.
تنظیم دقیق BERT در کارهای مختلف مانند MNLI ، SQuAD و PubMed ، در حال اجرا بر روی GPU.
به س questionsالات مجموعه داده SQuAD پاسخ دهید.
با استفاده از GAN صورتهای مصنوعی ایجاد کنید و بین آنها تعامل کنید.
وضوح تصاویر با نمونه برداری را افزایش دهید.
قسمت نقاب شده تصاویر داده شده را پر کنید.
با استفاده از مدل تورم یافته 3D ConvNet ، یکی از 400 اقدام را در یک فیلم شناسایی کنید.
ویدیوهایی را پیدا کنید که بیشترین مربوط به درخواست متنی هستند.