หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ดูบน TensorFlow.org ทำงานใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

ภาพรวม

บทช่วยสอนนี้แสดงให้เห็นถึงแพ็คเกจ tfio.genome ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานฟังก์ชั่น IO ทั่วไปที่ใช้กันทั่วไป - คือการอ่านรูปแบบไฟล์ฟังก์ชั่นหลายฟังก์ชั่นและยังให้การดำเนินงานทั่วไปบางอย่างสำหรับการเตรียมข้อมูล

แพคเกจนี้ใช้ไลบรารี Google Nucleus เพื่อมอบการทำงานหลักบางอย่าง

ติดตั้ง

 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
!pip install -q tensorflow-io
 
 import tensorflow_io as tfio
import tensorflow as tf
 

ข้อมูล FASTQ

FASTQ เป็นรูปแบบไฟล์ฟังก์ชั่นทั่วไปที่เก็บข้อมูลลำดับทั้งสองนอกเหนือจากข้อมูลคุณภาพพื้นฐาน

อันดับแรกให้ดาวน์โหลดไฟล์ fastq ตัวอย่าง

 # Download some sample data:
!curl -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/tests/test_genome/test.fastq
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  407 100  407  0   0  1850   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1841

อ่านข้อมูล FASTQ

ตอนนี้เรามาใช้ tfio.genome.read_fastq เพื่ออ่านไฟล์นี้ (โปรดทราบว่า tf.data API จะมาเร็ว ๆ นี้)

 fastq_data = tfio.genome.read_fastq(filename="test.fastq")
print(fastq_data.sequences)
print(fastq_data.raw_quality)
 
tf.Tensor(
[b'GATTACA'
 b'CGTTAGCGCAGGGGGCATCTTCACACTGGTGACAGGTAACCGCCGTAGTAAAGGTTCCGCCTTTCACT'
 b'CGGCTGGTCAGGCTGACATCGCCGCCGGCCTGCAGCGAGCCGCTGC' b'CGG'], shape=(4,), dtype=string)
tf.Tensor(
[b'BB>B@FA'
 b'AAAAABF@BBBDGGGG?FFGFGHBFBFBFABBBHGGGFHHCEFGGGGG?FGFFHEDG3EFGGGHEGHG'
 b'FAFAF;F/9;.:/;999B/9A.DFFF;-->.AAB/FC;9-@-=;=.' b'FAD'], shape=(4,), dtype=string)

ดังที่คุณเห็น fastq_data ส่งคืนมี fastq_data.sequences ซึ่งเป็นตัวนับสตริงของลำดับทั้งหมดในไฟล์ fastq (ซึ่งแต่ละอันสามารถมีขนาดแตกต่างกัน) พร้อมกับ fastq_data.raw_quality ซึ่งรวมถึงข้อมูลคุณภาพการเข้ารหัส Phred เกี่ยวกับคุณภาพของแต่ละฐาน ในลำดับ

คุณภาพ

คุณสามารถใช้ตัวช่วยเพื่อแปลงข้อมูลคุณภาพเป็นความน่าจะเป็นหากคุณสนใจ

 quality = tfio.genome.phred_sequences_to_probability(fastq_data.raw_quality)
print(quality.shape)
print(quality.row_lengths().numpy())
print(quality)
 
(4, None, 1)
[ 7 68 46 3]
<tf.RaggedTensor [[[0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.0007943279924802482], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502]], [[0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0007943279924802482], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.00012589251855388284], [0.0003981070767622441], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.015848929062485695], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.00019952621369156986], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.002511885715648532], [0.050118714570999146], [0.003162277629598975], [0.03981072083115578], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.0006309572490863502], [0.050118714570999146], [0.0003162277571391314], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.06309572607278824], [0.06309572607278824], [0.0012589251855388284], [0.050118714570999146], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.00019952621369156986], [0.0003981070767622441], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.06309572607278824], [0.0007943279924802482], [0.06309572607278824], [0.001584893325343728], [0.002511885715648532], [0.001584893325343728], [0.050118714570999146]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0003162277571391314]]]>

หนึ่งการเข้ารหัสร้อน

คุณอาจต้องการเข้ารหัสข้อมูลลำดับจีโนม (ซึ่งประกอบด้วยฐาน A T C G ) โดยใช้ตัวเข้ารหัสแบบร้อน มีการทำงานที่สามารถช่วยได้

 one_hot = tfio.genome.sequences_to_onehot(fastq_data.sequences)
print(one_hot)
print(one_hot.shape)
 
<tf.RaggedTensor [[[0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0]]]>
(4, None, 4)

 print(tfio.genome.sequences_to_onehot.__doc__)
 
Convert DNA sequences into a one hot nucleotide encoding.

 Each nucleotide in each sequence is mapped as follows:
 A -> [1, 0, 0, 0]
 C -> [0, 1, 0, 0]
 G -> [0 ,0 ,1, 0]
 T -> [0, 0, 0, 1]

 If for some reason a non (A, T, C, G) character exists in the string, it is
 currently mapped to a error one hot encoding [1, 1, 1, 1].

 Args:
  sequences: A tf.string tensor where each string represents a DNA sequence

 Returns:
  tf.RaggedTensor: The output sequences with nucleotides one hot encoded.