org.tensorflow

کلاسهایی را برای ساخت ، ذخیره ، بارگذاری و اجرای مدلهای TensorFlow تعریف می کند.

هشدار: API در حال حاضر تجربی است و توسط TensorFlow پوشش داده نمی تضمین ثبات API . مشاهده README.md برای دستورالعمل های نصب.

LabelImage عنوان مثال استفاده از این API به تصاویر طبقه بندی با استفاده از یک از پیش آموزش دیده نشان می دهد آغاز به کار شبکه های عصبی کانولوشن معماری. نشان می دهد:

  • ساخت گراف: استفاده از کلاس OperationBuilder برای ساخت یک نمودار برای رمزگشایی ، تغییر اندازه و عادی سازی یک تصویر JPEG.
  • بارگذاری مدل: استفاده از Graph.importGraphDef () برای بارگذاری یک مدل اولیه آموزش دیده.
  • اجرای نمودار: استفاده از Session برای اجرای نمودارها و یافتن بهترین برچسب برای یک تصویر.

نمونه های دیگری را می توان در یافت tensorflow / مدل گیتهاب مخزن.

رابط ها

اعدام محیط را معرفی می کند یک محیط برای ایجاد و اجرای TensorFlow Operation است.
Graph.WhileSubgraphBuilder برای ایجاد یک کلاس انتزاعی که متد buildSubgraph را لغو می کند ، برای ایجاد یک زیرگراف شرطی یا بدنه برای مدتی حلقه استفاده می شود.
عملوند <T گسترش TType > رابط اجرا شده توسط عملوندهای یک عملیات TensorFlow.
عمل محاسبه را روی Tensors انجام می دهد.
عملیات ساخت سازنده برای Operation ها.
تنسور یک آرایه چند بعدی استاتیک تایپ شده

کلاس ها

عملکرد بتن یک نمودار که می تواند به عنوان یک تابع واحد ، با امضای ورودی و خروجی فراخوانی شود.
DeviceSpec نمایانگر مشخصات (احتمالاً جزئی) برای دستگاه TensorFlow است.
DeviceSpec.Builder یک کلاس ساز ساخت و ساز DeviceSpec کلاس.
جلسه مشتاق محیطی برای انجام عملیات TensorFlow با اشتیاق.
EagerSession. گزینه ها
نمودار نمودار جریان داده که نشان دهنده محاسبه TensorFlow است.
عملیات گرافیکی اجرای یک Operation به عنوان یک گره به اضافه Graph .
GraphOperationBuilder OperationBuilder برای اضافه کردن GraphOperation s به یک Graph .
خروجی <T گسترش TType > یک دسته نمادین به یک تانسور تولید شده توسط یک Operation .
RawTensor تانسوری که حافظه آن به یک فضای داده که مستقیماً از JVM قابل دسترسی است ، ترسیم نشده باشد.
SavedModelBundle SavedModelBundle نشان دهنده یک مدل بارگذاری شده از ذخیره سازی است.
SavedModelBundle.Exporter گزینه هایی برای صادرات SavedModel.
SavedModelBundle.Loader گزینه هایی برای بارگیری SavedModel.
سرور سرور TensorFlow در حال انجام ، برای استفاده در آموزش های توزیع شده.
جلسه درایور برای Graph اعدام.
جلسه اجرا تنسورها و فراداده های خروجی هنگام اجرای یک جلسه به دست می آیند.
جلسه. دونده اجرای Operation و ارزیابی Tensors .
امضا ورودی و خروجی از یک نهاد اجرایی، مانند توصیف ConcreteFunction ، در میان دیگر ابرداده مفید است.
امضا ساختمان یک امضای تابع جدید ایجاد می کند.
Signature.TensorDescription
TensorFlow روشهای کاربردی استاتیک که زمان اجرای TensorFlow را توصیف می کند.
TensorMapper <T گسترش TType > نقشه حافظه بومی یک RawTensor به یک فضای داده های تایپ n بعدی از JVM در دسترس است.

enums

DeviceSpec.DeviceType
EagerSession.DevicePlacementPolicy نحوه عملکرد هنگامی که سعی می کنیم عملیاتی را روی یک دستگاه معین اجرا کنیم ، اما برخی از تنسورهای ورودی در آن دستگاه نیستند را کنترل می کند.
اعدام محیط