ส่วนประกอบไปป์ไลน์ ExampleValidator TFX

คอมโพเนนต์ไปป์ไลน์ ExampleValidator ระบุความผิดปกติในการฝึกอบรมและการแสดงข้อมูล สามารถตรวจจับความผิดปกติประเภทต่างๆ ในข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น สามารถ:

 1. ทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบสถิติข้อมูลกับสคีมาที่ประมวลความคาดหวังของผู้ใช้
 2. ตรวจจับการเอียงของการฝึกโดยการเปรียบเทียบข้อมูลการฝึกและการเสิร์ฟ
 3. ตรวจจับการเลื่อนไหลของข้อมูลโดยดูที่ชุดข้อมูล
 4. ทำการ ตรวจสอบความถูกต้องแบบกำหนดเอง โดยใช้การกำหนดค่าตาม SQL

คอมโพเนนต์ไปป์ไลน์ ExampleValidator ระบุความผิดปกติใดๆ ในข้อมูลตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบสถิติข้อมูลที่คำนวณโดยคอมโพเนนต์ไปป์ไลน์ StatisticsGen กับสคีมา สคีมาที่อนุมานจะประมวลคุณสมบัติที่คาดว่าข้อมูลอินพุตจะตอบสนอง และสามารถแก้ไขได้โดยนักพัฒนา

 • ใช้: สคีมาจากคอมโพเนนต์ SchemaGen และสถิติจากคอมโพเนนต์ StatisticsGen
 • ปล่อย: ผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ExampleValidator และ TensorFlow

ExampleValidator ใช้ TensorFlow Data Validation อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณป้อน

การใช้ส่วนประกอบ ExampleValidator

คอมโพเนนต์ไปป์ไลน์ ExampleValidator มักจะปรับใช้ได้ง่ายมากและต้องการการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย รหัสทั่วไปมีลักษณะดังนี้:

validate_stats = ExampleValidator(
   statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
   schema=schema_gen.outputs['schema']
   )

มีรายละเอียดเพิ่มเติมในการ อ้างอิง ExampleValidator API