เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!

รูปแบบการให้บริการ

บทนำ

TensorFlow Serving เป็นระบบการให้บริการที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิต TensorFlow Serving ทำให้ง่ายต่อการปรับใช้อัลกอริทึมและการทดลองใหม่ ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์และ API เดียวกันไว้ TensorFlow Serving นำเสนอการผสานรวมแบบสำเร็จรูปกับโมเดล TensorFlow แต่สามารถขยายได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บริการโมเดลและข้อมูลประเภทอื่น ๆ

มีเอกสารสำหรับนักพัฒนาโดยละเอียดเกี่ยวกับ TensorFlow Serving: