แปลงไลบรารีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ TFX

การแปลงพร้อมใช้งานเป็นไลบรารีแบบสแตนด์อโลน

เอกสารประกอบโมดูล tft เป็นโมดูลเดียวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ TFX โมดูล tft_beam มีความเกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อใช้ Transform เป็นไลบรารีแบบสแตนด์อโลน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ TFX จะสร้าง preprocessing_fn และส่วนที่เหลือของการเรียกไลบรารี Transform จะทำโดยคอมโพเนนต์ Transform