tensör akışı:: hizmet veren:: SınıflandırıcıArayüz

Bu soyut bir sınıftır.

#include <classifier.h>

Sınıflandırma gerçekleştirmek için model tipi agnostik arayüz.

Özet

İsteği modele özel bir girdiye dönüştürebilen ve çıktının genel bir ClassificationResult'a nasıl dönüştürüleceğini bilen farklı model türleri (örneğin TensorFlow SavedModel) için özel uygulamalar mevcut olacaktır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

~ClassifierInterface ()

Kamu işlevleri

Classify (const ClassificationRequest & request, ClassificationResult *result)=0
virtual Status
Bir ClassificationRequest verildiğinde, ClassificationResult öğesini sonuçla doldurur.

Kamu işlevleri

Sınıflandırmak

virtual Status Classify(
  const ClassificationRequest & request,
  ClassificationResult *result
)=0

Bir ClassificationRequest verildiğinde, ClassificationResult öğesini sonuçla doldurur.

Detaylar
parametreler
request
Veri yüküyle birlikte sorgulanacak modeli/imzayı belirten giriş isteği.
result
Doldurulacak çıktı sınıflandırmaları.
İadeler
Başarıyı veya başarısızlığı gösteren bir durum nesnesi.

~SınıflandırıcıArayüz

virtual  ~ClassifierInterface()=default