tensör akışı:: hizmet veren:: SharedPtrHandle

#include <servable_handle.h>

Bir uygulama UntypedServableHandle kullanarak shared_ptr üzerinde ref-sayım yapmak Yükleyici Sunulamaz sahibi.

Özet

Miras

Dan devralır: tensorflow :: hizmet :: UntypedServableHandle

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SharedPtrHandle (const ServableId & id, std::shared_ptr< Loader > loader)
~SharedPtrHandle ()

Kamu işlevleri

id () const override
virtual const ServableId &
servable () override
virtual AnyPtr

Kamu işlevleri

SharedPtrHandle

 SharedPtrHandle(
  const ServableId & id,
  std::shared_ptr< Loader > loader
)

İD

virtual const ServableId & id() const override

servis edilebilir

virtual AnyPtr servable() override

~PaylaşılanPtrHandle

 ~SharedPtrHandle() override=default