คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เทนเซอร์

Tensors ชั้นสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการโรงงานที่ปลอดภัยสำหรับการสร้างวัตถุ Tensor

วิธีการสาธารณะ

Tensor แบบคงที่ <Float>
สร้าง (float [] [] [] data)
สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 3
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (ข้อมูล [] สองเท่า)
สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 1
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (บูลีน [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 5
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ไบต์ [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบของ byte อันดับที่ 1
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ข้อมูลยาว [])
สร้างองค์ประกอบแบบ long อันดับ 1
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (ข้อมูลคู่)
สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ double เดียว
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (int [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ int อันดับที่ 5
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (int [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 6
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (ข้อมูลบูลีน [] [])
สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 2
Tensor แบบคงที่ <Float>
สร้าง (ลอย [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 4
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (ข้อมูล [] [] สองเท่า)
สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 2
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ไบต์ [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ byte อันดับที่ 2
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ไบต์ [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ byte อันดับ 4
Tensor แบบคงที่ <Float>
สร้าง (ลอย [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 5
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (ข้อมูล int)
สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ int เดียว
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ข้อมูล [] [] [] [] แบบยาว)
สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 4
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (ข้อมูลบูลีน)
สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ boolean เดียว
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (ข้อมูล [] [] [] สองเท่า)
สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 3
Tensor แบบคงที่ <Float>
สร้าง (ลอย [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 6
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ไบต์ [] ข้อมูล)
สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ byte เดียว
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (int [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ int อันดับที่ 2
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (int [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 3
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (บูลีน [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 3
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (double [] [] [] [] [] data)
สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 5
Tensor แบบคงที่ <Float>
สร้าง (ข้อมูลลอย)
สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ float เดียว
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ข้อมูล [] [] [] แบบยาว)
สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 3
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (บูลีน [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 4
Tensor แบบคงที่ <ลอย>
สร้าง (float [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 2
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ไบต์ [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบของ byte อันดับ 3
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ยาว [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 6
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ข้อมูล [] [] แบบยาว)
สร้างองค์ประกอบแบบ long อันดับ 2
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (ข้อมูลบูลีน [])
สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 1
Tensor แบบคงที่ <Float>
สร้าง (float [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 1
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ข้อมูล [] [] [] [] [] แบบยาว)
สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 5
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ข้อมูลสตริง)
สร้างสเกลาร์สตริงเทนเซอร์โดยใช้ค่าเริ่มต้นการเข้ารหัส UTF-8
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (double [] [] [] [] data)
สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 4
Tensor แบบคงที่ <Boolean>
สร้าง (บูลีน [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 6
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (int [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 4
Tensor แบบคงที่ <Long>
สร้าง (ข้อมูลยาว)
สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ long เดียว
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ข้อมูลสตริงอักขระ Charset)
สร้างสเกลาร์สตริงเทนเซอร์โดยใช้การเข้ารหัสที่ระบุ
Tensor คงที่ <Double>
สร้าง (double [] [] [] [] [] [] data)
สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 6
Tensor คงที่ <Integer>
สร้าง (int [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 1
Tensor แบบคงที่ <String>
สร้าง (ไบต์ [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)
สร้างองค์ประกอบของ byte อันดับ 5

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Float> สร้าง (ลอย [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 3

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (double [] data)

สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 1

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (บูลีน [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 5

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <String> สร้าง (ข้อมูลไบต์ [] [])

สร้างองค์ประกอบของ byte อันดับที่ 1

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีข้อมูลที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ องค์ประกอบสตริงคือลำดับของไบต์จากมิติอาร์เรย์สุดท้าย

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูล [] แบบยาว)

สร้างองค์ประกอบแบบ long อันดับ 1

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (ข้อมูลคู่)

สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ double เดียว

พารามิเตอร์
ข้อมูล ค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (int [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ int อันดับที่ 5

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (int [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 6

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (ข้อมูลบูลีน [] [])

สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 2

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Float> สร้าง (ลอย [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 4

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (double [] [] data)

สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 2

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor คงที่สาธารณะ <String> สร้าง (ไบต์ [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ byte อันดับที่ 2

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีข้อมูลที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ องค์ประกอบสตริงคือลำดับของไบต์จากมิติอาร์เรย์สุดท้าย

Tensor คงที่สาธารณะ <String> สร้าง (ไบต์ [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ byte อันดับ 4

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีข้อมูลที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ องค์ประกอบสตริงคือลำดับของไบต์จากมิติอาร์เรย์สุดท้าย

Tensor คงที่สาธารณะ สร้าง (ลอย [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 5

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (ข้อมูล int)

สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ int เดียว

พารามิเตอร์
ข้อมูล ค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูลยาว [] [] [] [])

สร้างองค์ประกอบแบบ long อันดับ 4

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (ข้อมูลบูลีน)

สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ boolean เดียว

พารามิเตอร์
ข้อมูล ค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (double [] [] [] data)

สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 3

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor คงที่สาธารณะ <Float> สร้าง (ลอย [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 6

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <String> สร้าง (ไบต์ [] ข้อมูล)

สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ byte เดียว

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีข้อมูลที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ องค์ประกอบสตริงคือลำดับของไบต์จากมิติอาร์เรย์สุดท้าย

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (int [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ int อันดับที่ 2

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (int [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 3

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (ข้อมูลบูลีน [] [] [])

สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 3

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (double [] [] [] [] [] data)

สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 5

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Float> สร้าง (ข้อมูลลอย)

สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ float เดียว

พารามิเตอร์
ข้อมูล ค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูลยาว [] [] [])

สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 3

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (บูลีน [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 4

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Float> สร้าง (ลอย [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 2

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <String> สร้าง (ไบต์ [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบของ byte อันดับ 3

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีข้อมูลที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ องค์ประกอบสตริงคือลำดับของไบต์จากมิติอาร์เรย์สุดท้าย

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูล [] [] [] [] [] [] แบบคงที่)

สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 6

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูล [] [] แบบยาว)

สร้างองค์ประกอบแบบ long อันดับ 2

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (ข้อมูลบูลีน [])

สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 1

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Float> สร้าง (float [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ float อันดับ 1

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูลยาว [] [] [] [] []

สร้างองค์ประกอบ long อันดับ 5

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor คงที่สาธารณะ <String> สร้าง (ข้อมูลสตริง)

สร้างสเกลาร์สตริงเทนเซอร์โดยใช้การเข้ารหัส UTF-8 เริ่มต้น

พารามิเตอร์
ข้อมูล สตริงที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (double [] [] [] [] data)

สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 4

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Boolean> สร้าง (บูลีน [] [] [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ boolean อันดับ 6

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (int [] [] [] [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 4

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Long> สร้าง (ข้อมูลแบบยาว)

สร้างเทนเซอร์สเกลาร์ที่มีองค์ประกอบ long เดียว

พารามิเตอร์
ข้อมูล ค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่

สาธารณะคง Tensor <String> สร้าง (ข้อมูลสตริงรหัสตัวอักษร charset)

สร้างสเกลาร์สตริงเทนเซอร์โดยใช้การเข้ารหัสที่ระบุ

พารามิเตอร์
ข้อมูล สตริงที่จะใส่ลงในเทนเซอร์สเกลาร์ใหม่
ชุดอักขระ การเข้ารหัสจากสตริงเป็นไบต์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Double> สร้าง (double [] [] [] [] [] [] data)

สร้างองค์ประกอบ double อันดับ 6

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <Integer> สร้าง (int [] ข้อมูล)

สร้างองค์ประกอบ int อันดับ 1

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีค่าที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ ขนาดของเทนเซอร์ใหม่จะตรงกับของอาร์เรย์

Tensor แบบคงที่สาธารณะ <String> สร้าง (byte [] [] [] [] [] [] data)

สร้างองค์ประกอบของ byte อันดับ 5

พารามิเตอร์
ข้อมูล อาร์เรย์ที่มีข้อมูลที่จะใส่ลงในเทนเซอร์ใหม่ องค์ประกอบสตริงคือลำดับของไบต์จากมิติอาร์เรย์สุดท้าย