หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

GraphOperation

สาธารณะชั้นสุดท้าย GraphOperation

การนำไปใช้งานสำหรับการ Operation ถูกเพิ่มเป็นโหนดไปยัง Graph

อินสแตนซ์ GraphOperation จะใช้ได้ตราบเท่าที่ Graph ที่เป็นส่วนหนึ่งนั้นถูกต้อง ดังนั้นหากมีการเรียกใช้ close() เมธอดบนอินสแตนซ์ GraphOperation อาจล้มเหลวด้วย IllegalStateException

อินสแตนซ์ GraphOperation ไม่เปลี่ยนรูปและปลอดภัย

วิธีการสาธารณะ

บูล
int
int
inputListLength (ชื่อสตริง)
ส่งคืนขนาดของรายการอินพุตที่กำหนดของ Tensors สำหรับการดำเนินการนี้
เชือก
ชื่อ ()
ส่งคืนชื่อเต็มของการดำเนินการ
int
numOutputs ()
ส่งคืนจำนวนเทนเซอร์ที่สร้างโดยการดำเนินการนี้
<T> เอาต์พุต <T>
เอาต์พุต (int idx)
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
เอาต์พุต [] <?>
outputList (int idx, ความยาว int)
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นรายการของเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
int
outputListLength (ชื่อสตริง)
ส่งคืนขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยการดำเนินการนี้
เชือก
เชือก
ชนิด ()
ส่งคืนชนิดของการดำเนินการเช่นชื่อของการคำนวณที่ดำเนินการโดยการดำเนินการ

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

บูลีนสาธารณะ เท่ากับ (Object o)

พารามิเตอร์
โอ

int สาธารณะ hashCode ()

public int inputListLength (ชื่อสตริง)

ส่งคืนขนาดของรายการอินพุตที่กำหนดของ Tensors สำหรับการดำเนินการนี้

การดำเนินการมีอินพุตที่มีชื่อหลายตัวซึ่งแต่ละตัวประกอบด้วยเทนเซอร์ตัวเดียวหรือรายการของเทนเซอร์ วิธีนี้ส่งคืนขนาดของรายการเทนเซอร์สำหรับอินพุตที่ระบุชื่อเฉพาะของการดำเนินการ

พารามิเตอร์
ชื่อ ตัวระบุของรายการของเทนเซอร์ (ซึ่งอาจมีจำนวนมาก) การดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
  • ขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยอินพุตที่มีชื่อนี้

ชื่อ สตริงสาธารณะ ()

ส่งคืนชื่อเต็มของ Operation

numOutputs สาธารณะแบบสาธารณะ ()

ส่งคืนจำนวนเทนเซอร์ที่สร้างโดยการดำเนินการนี้

เอาต์พุต สาธารณะ <T> เอาต์พุต (int idx)

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

คำเตือน: อย่าตรวจสอบว่าชนิดของเทนเซอร์ตรงกับ T ขอแนะนำให้เรียกเมธอดนี้ด้วยพารามิเตอร์ประเภทที่ชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้มันถูกอนุมานเช่น operation.<Integer>output(0)

พารามิเตอร์
IDX ดัชนีของเอาต์พุตระหว่างเอาต์พุตที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

เอาท์พุท สาธารณะ [] <?> outputList (int idx, ความยาว int)

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นรายการของเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

พารามิเตอร์
IDX ดัชนีของเมตริกซ์แรกของรายการ
ความยาว จำนวนเทนเซอร์ในรายการ
ผลตอบแทน
  • อาร์เรย์ของ Output

int outputListLength สาธารณะ (ชื่อสตริง)

ส่งคืนขนาดของรายการ Tensors ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

การดำเนินการมีเอาต์พุตที่ตั้งชื่อหลายตัวซึ่งแต่ละตัวจะสร้างเมตริกซ์เดี่ยวหรือรายการของเทนเซอร์ เมธอดนี้ส่งคืนขนาดของรายการเทนเซอร์สำหรับเอาต์พุตที่ระบุชื่อเฉพาะของการดำเนินการ

พารามิเตอร์
ชื่อ ตัวระบุรายการของเทนเซอร์ (ซึ่งอาจมีจำนวนมาก) ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
  • ขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยเอาต์พุตที่ตั้งชื่อนี้

String สาธารณะ toString ()

ประเภท สตริงสาธารณะ ()

ส่งคืนชนิดของการดำเนินการเช่นชื่อของการคำนวณที่ดำเนินการโดยการดำเนินการ