หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การทำงาน

อินเตอร์เฟซที่สาธารณะการดำเนินงาน
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จักกัน

ทำการคำนวณบน Tensors

การดำเนินการใช้ Tensor s เป็นศูนย์หรือมากกว่า (ผลิตโดยการดำเนินการอื่น ๆ ) เป็นอินพุตและสร้าง Tensor s เป็นศูนย์หรือมากกว่าเป็นเอาต์พุต

วิธีการสาธารณะ

int นามธรรม
inputListLength (ชื่อสตริง)
ส่งคืนขนาดของรายการอินพุตที่กำหนดของ Tensors สำหรับการดำเนินการนี้
สตริงนามธรรม
ชื่อ ()
ส่งคืนชื่อเต็มของการดำเนินการ
int นามธรรม
numOutputs ()
ส่งคืนจำนวนเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
นามธรรม <T> ผลลัพธ์ <T>
เอาต์พุต (int idx)
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
เอาท์พุท นามธรรม [] <?>
outputList (int idx, ความยาว int)
ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นรายการของเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้
int นามธรรม
outputListLength (ชื่อสตริง)
ส่งคืนขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยการดำเนินการนี้
สตริงนามธรรม
ชนิด ()
ส่งคืนชนิดของการดำเนินการเช่นชื่อของการคำนวณที่ดำเนินการโดยการดำเนินการ

วิธีการสาธารณะ

int inputListLength นามธรรมสาธารณะ (ชื่อสตริง)

ส่งคืนขนาดของรายการอินพุตที่กำหนดของ Tensors สำหรับการดำเนินการนี้

การดำเนินการมีอินพุตที่มีชื่อหลายตัวซึ่งแต่ละตัวประกอบด้วยเทนเซอร์ตัวเดียวหรือรายการของเทนเซอร์ วิธีนี้ส่งคืนขนาดของรายการเทนเซอร์สำหรับอินพุตที่ระบุชื่อเฉพาะของการดำเนินการ

พารามิเตอร์
ชื่อ ตัวระบุของรายการของเทนเซอร์ (ซึ่งอาจมีจำนวนมาก) การดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
  • ขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยอินพุตที่ตั้งชื่อนี้
พ่น
IllegalArgumentException หากการดำเนินการนี้ไม่มีอินพุตพร้อมชื่อที่ระบุ

ชื่อ สตริงนามธรรมสาธารณะ ()

ส่งคืนชื่อเต็มของการดำเนินการ

int numOutputs นามธรรมสาธารณะ ()

ส่งคืนจำนวนเทนเซอร์ที่สร้างโดยการดำเนินการนี้

ประชาชนนามธรรม เอาท์พุท <T> เอาท์พุท (int IDX)

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นหนึ่งในเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

คำเตือน: ไม่ตรวจสอบว่าประเภทของเทนเซอร์ตรงกับ T ขอแนะนำให้เรียกวิธีนี้ด้วยพารามิเตอร์ประเภทที่ชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้มันอนุมานเช่น operation.<Integer>output(0)

พารามิเตอร์
IDX ดัชนีของเอาต์พุตระหว่างเอาต์พุตที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

เอาต์พุต นามธรรมสาธารณะ [] <?> outputList (int idx, int length)

ส่งกลับจุดจับสัญลักษณ์เป็นรายการของเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

พารามิเตอร์
IDX ดัชนีของเมตริกซ์แรกของรายการ
ความยาว จำนวนเทนเซอร์ในรายการ
ผลตอบแทน
  • อาร์เรย์ของ Output

public abstract int เอาต์พุตListLength (ชื่อสตริง)

ส่งคืนขนาดของรายการ Tensors ที่ผลิตโดยการดำเนินการนี้

การดำเนินการมีเอาต์พุตที่มีชื่อหลายรายการซึ่งแต่ละรายการจะสร้างเทนเซอร์เดี่ยวหรือรายการของเทนเซอร์ วิธีนี้ส่งคืนขนาดของรายการเทนเซอร์สำหรับเอาต์พุตที่ระบุชื่อเฉพาะของการดำเนินการ

พารามิเตอร์
ชื่อ ตัวระบุของรายการของเทนเซอร์ (ซึ่งอาจมีจำนวนมาก) ผลิตโดยการดำเนินการนี้
ผลตอบแทน
  • ขนาดของรายการ Tensors ที่สร้างโดยเอาต์พุตที่ตั้งชื่อนี้
พ่น
IllegalArgumentException หากการดำเนินการนี้ไม่มีเอาต์พุตที่มีชื่อที่ระบุ

นามธรรมสาธารณะ ประเภท สตริง ()

ส่งคืนชนิดของการดำเนินการเช่นชื่อของการคำนวณที่ดำเนินการโดยการดำเนินการ