این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نصب و راه اندازی

در حال نصب tensorflow_hub

کتابخانه tensorflow_hub می توان در کنار TensorFlow 1 و TensorFlow 2 نصب کرد. ما توصیه می کنیم که کاربران جدید بلافاصله با TensorFlow 2 شروع کنند و کاربران فعلی آن را ارتقا دهند.

با TensorFlow 2 استفاده کنید

برای نصب TensorFlow 2 طبق معمول از pip استفاده کنید . (برای راهنمایی بیشتر در مورد پشتیبانی از GPU به آنجا مراجعه کنید.) سپس نسخه فعلی tensorflow-hub کنار آن نصب کنید (باید 0.5.0 یا جدیدتر باشد).

$ pip install "tensorflow>=2.0.0"
$ pip install --upgrade tensorflow-hub

API به سبک TF1 TensorFlow Hub با حالت سازگاری v1 TensorFlow 2 کار می کند.

استفاده قدیمی از TensorFlow 1

کتابخانه tensorflow_hub به نسخه 1.7 یا بالاتر tensorflow_hub نیاز دارد.

اکیداً توصیه می کنیم آن را با TensorFlow 1.15 نصب کنید ، که به طور پیش فرض رفتار سازگار با TF1 است اما شامل بسیاری از ویژگی های TF2 زیر کاپوت است تا اجازه استفاده از API های TF2 به سبک TensorFlow Hub را بدهد.

$ pip install "tensorflow>=1.15,<2.0"
$ pip install --upgrade tensorflow-hub

استفاده از نسخه های پیش از انتشار

بسته های pip tf-nightly و tf-hub-nightly به طور خودکار از کد منبع در github ساخته می شوند ، بدون تست انتشار. این اجازه می دهد تا توسعه دهندگان آخرین کد را بدون ساختن از منبع امتحان کنند .

$ pip install tf-nightly
$ pip install --upgrade tf-hub-nightly

مراحل بعدی