Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Image Ops

streszczenie

Zajęcia

tensorflow :: ops :: AdjustContrast

Dostosuj kontrast jednego lub kilku obrazów.

tensorflow :: ops :: AdjustHue

Dostosuj odcień jednego lub więcej obrazów.

tensorflow :: ops :: AdjustSaturation

Dostosuj nasycenie co najmniej jednego obrazu.

tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: CropAndResize

Wyodrębnia kadry z tensora obrazu wejściowego i zmienia ich rozmiar.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes

Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensor pól wejściowych.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage

Oblicza gradient zmiennej crop_and_resize op wrt tensora obrazu wejściowego.

tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg

Dekoduj i przytnij obraz zakodowany w formacie JPEG do tensora uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeBmp

Dekoduj pierwszą klatkę obrazu zakodowanego w formacie BMP na tensor uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeGif

Dekoduj klatkę (y) obrazu zakodowanego w formacie GIF na tensor uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeJpeg

Dekoduj obraz zakodowany w formacie JPEG na tensor uint8.

tensorflow :: ops :: DecodePng

Dekoduj obraz zakodowany w formacie PNG do tensora uint8 lub uint16.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxes

Narysuj obwiednie na grupie obrazów.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2

Narysuj obwiednie na grupie obrazów.

tensorflow :: ops :: EncodeJpeg

Kodowanie JPEG obrazu.

tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality

Obraz wejściowy koduje JPEG z zapewnioną jakością kompresji.

tensorflow :: ops :: EncodePng

PNG-koduje obraz.

tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse

Wydobywa rzut oka z tensora wejściowego.

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape

Wyodrębnij informacje o kształcie obrazu zakodowanego w formacie JPEG.

tensorflow :: ops :: HSVToRGB

Konwertuj jeden lub więcej obrazów z HSV na RGB.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV2

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV3

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV5

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps

Chciwie wybiera podzbiór obwiedni w malejącej kolejności według punktacji.

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear

Zmień rozmiar skwantowanych images do size przy użyciu skwantyzowanej interpolacji dwuliniowej.

tensorflow :: ops :: RGBToHSV

Konwertuje jeden lub więcej obrazów z RGB na HSV.

tensorflow :: ops :: ResizeArea

Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji obszarów.

tensorflow :: ops :: ResizeBicubic

Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji dwusześciennej.

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear

Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji bilinearnej.

tensorflow :: ops :: ResizeNearestNeighbor

Zmień rozmiar images na size przy użyciu interpolacji najbliższego sąsiada.

tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox

Wygeneruj pojedynczą, losowo zniekształconą obwiednię dla obrazu.

tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2

Wygeneruj pojedynczą, losowo zniekształconą obwiednię dla obrazu.

tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate

DO ZROBIENIA: dodaj doc.