คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ExecutionEnvironment

อินเทอร์เฟซสาธารณะ ExecutionEnvironment
คลาสย่อยทางอ้อมที่รู้จักกัน

กำหนดสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างและดำเนินการ TensorFlow Operation s

วิธีการสาธารณะ

OperationBuilder นามธรรม
opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)
ส่งคืนตัวสร้างเพื่อสร้างการ Operation ใหม่

วิธีการสาธารณะ

นามธรรมสาธารณะ OperationBuilder opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)

ส่งคืนตัวสร้างเพื่อสร้างการ Operation ใหม่

พารามิเตอร์
ประเภท ของการดำเนินการ (กล่าวคือระบุการคำนวณที่จะดำเนินการ)
ชื่อ เพื่ออ้างถึงการดำเนินการที่สร้างขึ้นในขอบเขตสภาพแวดล้อมนี้
ผลตอบแทน
  • OperationBuilder เพื่อสร้างการดำเนินการเมื่อเรียกใช้ build() หากไม่เรียกใช้ build() ทรัพยากรบางอย่างอาจรั่วไหล