คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

EagerSession

คลาสสุดท้ายสาธารณะ EagerSession

สภาพแวดล้อมสำหรับการดำเนินการ TensorFlow อย่างกระตือรือร้น

การดำเนินการอย่างกระตือรือร้นเป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นซึ่งประเมินการดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องสร้างกราฟ การดำเนินการส่งคืนค่าที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะสร้างกราฟการคำนวณเพื่อเรียกใช้ในภายหลังเช่นเดียวกับ Graph s และ Session s

ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาด้วย TensorFlow และแบบจำลองการดีบักเนื่องจากทำงานเหมือนไลบรารีการเขียนโปรแกรมมาตรฐาน

อินสแตนซ์ของ EagerSession เป็นเธรดที่ปลอดภัย

ชั้นเรียนที่ซ้อนกัน

enum EagerSession.DevicePlacementPolicy ควบคุมวิธีดำเนินการเมื่อเราพยายามเรียกใช้การดำเนินการบนอุปกรณ์ที่กำหนด แต่เทนเซอร์อินพุตบางตัวไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์นั้น
ชั้นเรียน EagerSession.Options
enum EagerSession.ResourceCleanupStrategy ควบคุมวิธีการล้างทรัพยากร TensorFlow เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

วิธีการสาธารณะ

โมฆะที่ซิงโครไนซ์
EagerSession แบบคงที่
สร้าง ()
ส่งคืน EagerSession กำหนดค่าด้วยตัวเลือกเริ่มต้น
EagerSession แบบคงที่
getDefault ()
ส่งคืนเซสชันความกระตือรือร้นเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นแล้วเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชันตรงข้ามกับเซสชันที่ได้รับจาก create() หรือbuild() ซึ่งควรปิดหลังจากการใช้งาน

EagerSession แบบคงที่
initDefault (ตัวเลือก EagerSession.Options )
เริ่มต้นเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นซึ่งจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชัน
OperationBuilder
opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)
ส่งคืนตัวสร้างเพื่อสร้างการ Operation ใหม่
EagerSession แบบคงที่
ตัวเลือก ()
ส่งคืนวัตถุที่กำหนดค่าและสร้าง EagerSession ด้วยตัวเลือกแบบกำหนดเอง

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

โมฆะซิงโครไนซ์สาธารณะ ปิด ()

สร้าง EagerSession แบบคงที่สาธารณะ ()

ส่งคืน EagerSession กำหนดค่าด้วยตัวเลือกเริ่มต้น

คำเตือน: อินสแตนซ์ของ EagerSession ส่งคืนโดยวิธีนี้ต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างชัดเจนโดยการเรียกใช้ close() เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เทคนิค "ลองใช้กับทรัพยากร"

ตัวอย่างการใช้งาน:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 
 }

สาธารณะคง EagerSession getDefault ()

ส่งคืนเซสชันความกระตือรือร้นเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นแล้วเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชันตรงข้ามกับเซสชันที่ได้รับจาก create() หรือbuild() ซึ่งควรปิดหลังจากการใช้งาน

ชุดเริ่มต้นของ EagerSession.Options ถูกใช้เพื่อเริ่มต้นเซสชันในการโทรครั้งแรก ในการลบล้างพฤติกรรมนี้คุณสามารถเรียกใช้ initDefault(Options) ด้วยชุดตัวเลือกอื่นก่อนการเรียกครั้งแรกนี้

ตัวอย่างการใช้งาน:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

ผลตอบแทน
  • เซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้น
ดูสิ่งนี้ด้วย

EagerSession แบบคงที่สาธารณะ initDefault (ตัวเลือก EagerSession.Options )

เริ่มต้นเซสชันกระตือรือร้นเริ่มต้นซึ่งจะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของแอปพลิเคชัน

วิธีนี้ถูกเรียกโดยปริยายในการเรียกครั้งแรกไปที่ getDefault() แต่ยังสามารถเรียกใช้อย่างชัดเจนเพื่อแทนที่ตัวเลือกเริ่มต้น

โปรดทราบว่าการเรียกใช้เมธอดนี้มากกว่าหนึ่งครั้งจะทำให้ IllegalArgumentException เนื่องจากเซสชันเริ่มต้นไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสร้างขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นอย่างชัดเจนก่อนที่จะ getDefault() เป็นครั้งแรกจากเธรดใด ๆ

ตัวอย่างการใช้งาน:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

พารามิเตอร์
ตัวเลือก ตัวเลือกที่จะใช้สร้างเซสชันเริ่มต้น
ผลตอบแทน
  • เซสชันที่กระตือรือร้นเริ่มต้น
พ่น
IllegalStateException หากเริ่มต้นเซสชันเริ่มต้นแล้ว
ดูสิ่งนี้ด้วย

OperationBuilder สาธารณะ opBuilder (ประเภทสตริงชื่อสตริง)

ส่งคืนตัวสร้างเพื่อสร้างการ Operation ใหม่

พารามิเตอร์
ชนิด ของการดำเนินการ (กล่าวคือระบุการคำนวณที่จะดำเนินการ)
ชื่อ เพื่ออ้างถึงการดำเนินการที่สร้างขึ้นในขอบเขตสภาพแวดล้อมนี้
ผลตอบแทน
  • OperationBuilder เพื่อสร้างการดำเนินการเมื่อเรียกใช้ build() หากไม่เรียกใช้ build() ทรัพยากรบางอย่างอาจรั่วไหล

ตัวเลือก EagerSession.Options แบบคงที่สาธารณะ ()

ส่งคืนวัตถุที่กำหนดค่าและสร้าง EagerSession ด้วยตัวเลือกแบบกำหนดเอง

คำเตือน: อินสแตนซ์ของ EagerSession ส่งคืนโดยวิธีนี้ต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างชัดเจนโดยเรียกใช้ close() เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เทคนิค "ลองใช้กับทรัพยากร"

ตัวอย่างการใช้งาน:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 
 }