คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียร

หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

EagerSession.DevicePlacementPolicy

สาธารณะคงสุดท้าย enum EagerSession.DevicePlacementPolicy

ควบคุมวิธีดำเนินการเมื่อเราพยายามเรียกใช้การดำเนินการบนอุปกรณ์ที่กำหนด แต่เทนเซอร์อินพุตบางตัวไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์นั้น

วิธีการสืบทอด

ค่า Enum

สาธารณะคง EagerSession.DevicePlacementPolicy สุดท้ายชัดเจน

การรันการทำงานด้วยอินพุตเทนเซอร์บนอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องจะล้มเหลว

สาธารณะคงที่สุดท้าย EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

คัดลอกเทนเซอร์แบบเงียบ ๆ ซึ่งมีต้นทุนด้านประสิทธิภาพเนื่องจากการดำเนินการจะถูกบล็อกจนกว่าการคัดลอกจะเสร็จสมบูรณ์ นี่คือนโยบายตำแหน่งเริ่มต้น

สาธารณะคงที่สุดท้าย EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

นโยบายการจัดวางซึ่งจะคัดลอกเทนเซอร์ int32 แบบเงียบ ๆ แต่ไม่ใช่ dtypes อื่น ๆ

สาธารณะคงสุดท้าย EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

คัดลอกเทนเซอร์ไปยังอุปกรณ์ที่ถูกต้อง แต่บันทึกคำเตือน