anli

  • opis :

Adversarial NLI (ANLI) to zestaw danych porównawczych NLI na dużą skalę, zbierany za pomocą iteracyjnej, kontradyktoryjnej procedury typu „człowiek i model w pętli”.

FeaturesDict({
    'context': Text(shape=(), dtype=string),
    'hypothesis': Text(shape=(), dtype=string),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
    'uid': Text(shape=(), dtype=string),
})
  • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kontekst Tekst strunowy
hipoteza Tekst strunowy
etykieta Etykieta klasy int64
uid Tekst strunowy
@inproceedings{Nie2019AdversarialNA,
    title = "Adversarial NLI: A New Benchmark for Natural Language Understanding",
    author = "Nie, Yixin and
      Williams, Adina and
      Dinan, Emily  and
      Bansal, Mohit and
      Weston, Jason and
      Kiela, Douwe",
      year="2019",
    url ="https://arxiv.org/abs/1910.14599"
}

anli/r1 (domyślna konfiguracja)

  • Opis konfiguracji : Runda pierwsza

  • Rozmiar zestawu danych : 9.04 MiB

  • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1000
'train' 16946
'validation' 1000

anli/r2

  • Opis konfiguracji : Runda druga

  • Rozmiar zestawu danych : 22.39 MiB

  • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1000
'train' 45460
'validation' 1000

anli/r3

  • Opis konfiguracji : Runda trzecia

  • Rozmiar zestawu danych : 47.03 MiB

  • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'test' 1200
'train' 100 459
'validation' 1200