ถั่ว

 • คำอธิบาย :

Beans คือชุดข้อมูลของรูปภาพถั่วที่ถ่ายในภาคสนามโดยใช้กล้องสมาร์ทโฟน ประกอบด้วย 3 คลาส: คลาสโรค 2 คลาส และคลาสเพื่อสุขภาพ โรคที่ปรากฎ ได้แก่ จุดใบเชิงมุมและสนิมถั่ว ข้อมูลได้รับการอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยทรัพยากรพืชแห่งชาติ (NaCRRI) ในยูกันดา และรวบรวมโดยห้องปฏิบัติการวิจัย Makerere AI

 • หน้าแรก : https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/

 • ซอร์สโค้ด : tfds.datasets.beans.Builder

 • รุ่น :

  • 0.1.0 (ค่าเริ่มต้น): ไม่มีบันทึกประจำรุ่น
 • ขนาดดาวน์โหลด : 171.69 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 171.63 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่ (ทดสอบ การตรวจสอบ) เฉพาะเมื่อ shuffle_files=False (train)

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 128
'train' 1,034
'validation' 133
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(500, 500, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (500, 500, 3) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@ONLINE {beansdata,
  author="Makerere AI Lab",
  title="Bean disease dataset",
  month="January",
  year="2020",
  url="https://github.com/AI-Lab-Makerere/ibean/"
}