bigearthnet

 • Opis :

BigEarthNet to nowe, wielkoskalowe archiwum testów porównawczych Sentinel-2, składające się z 590 326 poprawek obrazów Sentinel-2. Rozmiar plamy obrazu na ziemi wynosi 1,2 x 1,2 km przy zmiennej wielkości obrazu w zależności od rozdzielczości kanału. Jest to zbiór danych składający się z wielu etykiet i 43 niezrównoważonych etykiet.

Do budowy sieci BigEarthNet początkowo wybrano 125 płytek Sentinel-2 zakupionych w okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. w 10 krajach Europy (Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Serbia, Szwajcaria). Wszystkie płytki zostały skorygowane pod względem atmosfery za pomocą narzędzia do generowania i formatowania produktu Sentinel-2 Level 2A (sen2cor). Następnie podzielono je na 590 326 nienakładających się na siebie fragmentów obrazu. Każdy fragment obrazu został opatrzony adnotacjami wielu klas pokrycia terenu (tj. wielu etykiet) dostarczonych z bazy danych CORINE Land Cover z roku 2018 (CLC 2018).

Pasma i rozdzielczość pikseli w metrach:

 • B01: Aerozol przybrzeżny; 60 m
 • B02: Niebieski; 10 m
 • B03: Zielony; 10 m
 • B04: Czerwony; 10 m
 • B05: Czerwona krawędź roślinności; 20 m
 • B06: Czerwona krawędź roślinności; 20 m
 • B07: Czerwona krawędź roślinności; 20 m
 • B08: NIR; 10 m
 • B09: Para wodna; 60 m
 • B11: SWIR; 20 m
 • B12: SWIR; 20 m
 • B8A: wąski NIR; 20 m

Licencja: Umowa licencyjna dotycząca danych społeczności — zezwalająca, wersja 1.0.

Adres URL: http://bigearth.net/

Podział Przykłady
'train' 590 326
 • Cytat :
@article{Sumbul2019BigEarthNetAL,
 title={BigEarthNet: A Large-Scale Benchmark Archive For Remote Sensing Image Understanding},
 author={Gencer Sumbul and Marcela Charfuelan and Beg{"u}m Demir and Volker Markl},
 journal={CoRR},
 year={2019},
 volume={abs/1902.06148}
}

bigearthnet/rgb (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : Sentinel-2 kanały RGB

 • Rozmiar zbioru danych : 14.07 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(120, 120, 3), dtype=uint8),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': int64,
      'lry': int64,
      'ulx': int64,
      'uly': int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (120, 120, 3) uint8
etykiety Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
metadane FunkcjeDykt
metadane/data_pozyskania Tekst strunowy
metadane/współrzędne FunkcjeDykt
metadane/współrzędne/lrx Napinacz int64
metadane/współrzędne/lry Napinacz int64
metadane/współrzędne/ulx Napinacz int64
metadane/współrzędne/uly Napinacz int64
metadane/projekcja Tekst strunowy
metadane/tile_source Tekst strunowy

Wyobrażanie sobie

bigearthnet/wszystko

 • Opis konfiguracji : 13 kanałów Sentinel-2

 • Rozmiar zbioru danych : 176.63 GiB

 • Struktura funkcji :

FeaturesDict({
  'B01': Tensor(shape=(20, 20), dtype=float32),
  'B02': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B03': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B04': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B05': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B06': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B07': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B08': Tensor(shape=(120, 120), dtype=float32),
  'B09': Tensor(shape=(20, 20), dtype=float32),
  'B11': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B12': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'B8A': Tensor(shape=(60, 60), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=43)),
  'metadata': FeaturesDict({
    'acquisition_date': Text(shape=(), dtype=string),
    'coordinates': FeaturesDict({
      'lrx': int64,
      'lry': int64,
      'ulx': int64,
      'uly': int64,
    }),
    'projection': Text(shape=(), dtype=string),
    'tile_source': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
B01 Napinacz (20, 20) pływak32
B02 Napinacz (120, 120) pływak32
B03 Napinacz (120, 120) pływak32
B04 Napinacz (120, 120) pływak32
B05 Napinacz (60, 60) pływak32
B06 Napinacz (60, 60) pływak32
B07 Napinacz (60, 60) pływak32
B08 Napinacz (120, 120) pływak32
B09 Napinacz (20, 20) pływak32
B11 Napinacz (60, 60) pływak32
B12 Napinacz (60, 60) pływak32
B8A Napinacz (60, 60) pływak32
Nazwa pliku Tekst strunowy
etykiety Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
metadane FunkcjeDykt
metadane/data_pozyskania Tekst strunowy
metadane/współrzędne FunkcjeDykt
metadane/współrzędne/lrx Napinacz int64
metadane/współrzędne/lry Napinacz int64
metadane/współrzędne/ulx Napinacz int64
metadane/współrzędne/uly Napinacz int64
metadane/projekcja Tekst strunowy
metadane/tile_source Tekst strunowy