ماشین 196

مجموعه داده Cars شامل 16185 تصویر از 196 کلاس خودرو است. داده ها به 8144 تصویر آموزشی و 8041 تصویر آزمایشی تقسیم می شوند که هر کلاس تقریباً در یک تقسیم 50-50 تقسیم شده است. کلاس ها معمولاً در سطح ساخت، مدل، سال هستند، به عنوان مثال تسلا مدل S 2012 یا کوپه BMW M3 2012.

شکاف مثال ها
'test' 8,041
'train' 8,144
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=196),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
bbox ویژگی BBox (4،) float32
شناسه متن رشته
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@inproceedings{KrauseStarkDengFei-Fei_3DRR2013,
title = {3D Object Representations for Fine-Grained Categorization},
booktitle = {4th International IEEE Workshop on 3D Representation and Recognition (3dRR-13)},
year = {2013},
address = {Sydney, Australia},
author = {Jonathan Krause and Michael Stark and Jia Deng and Li Fei-Fei}
}