کویل 100

 • توضیحات :

مجموعه داده شامل 7200 تصویر رنگی از 100 شی (72 تصویر در هر شی). اجسام دارای طیف گسترده ای از ویژگی های پیچیده هندسی و بازتابی هستند. اجسام بر روی یک میز چرخان موتوری در پس زمینه سیاه قرار گرفتند. میز گردان تا 360 درجه چرخانده شد تا وضعیت جسم را با توجه به دوربین رنگی fxed تغییر دهد. تصاویر از اجسام در فواصل حالت 5 درجه گرفته شده است. این مربوط به 72 حالت در هر جسم است.

شکاف مثال ها
'train' 7200
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'angle': int64,
  'angle_label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=72),
  'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
  'object_id': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=100),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
زاویه تانسور int64
زاویه_برچسب ClassLabel int64
تصویر تصویر (128، 128، 3) uint8
object_id ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@article{nene1996columbia,
 title={Columbia object image library (coil-20)},
 author={Nene, Sameer A and Nayar, Shree K and Murase, Hiroshi and others},
 year={1996},
 publisher={Technical report CUCS-005-96}
}