conll2003

 • opis :

Wspólne zadanie CoNLL-2003 dotyczy niezależnego od języka rozpoznawania nazwanych podmiotów i koncentruje się na czterech typach nazwanych podmiotów: osobach, lokalizacjach, organizacjach i nazwach różnych podmiotów, które nie należą do poprzednich trzech grup.

Podział Przykłady
'dev' 3251
'test' 3454
'train' 14042
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'chunks': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=23)),
  'ner': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=9)),
  'pos': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47)),
  'tokens': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
kawałki Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
nie Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
poz Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
żetony Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{tjong-kim-sang-de-meulder-2003-introduction,
  title = "Introduction to the {C}o{NLL}-2003 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition",
  author = "Tjong Kim Sang, Erik F. and
   De Meulder, Fien",
  booktitle = "Proceedings of the Seventh Conference on Natural Language Learning at {HLT}-{NAACL} 2003",
  year = "2003",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/W03-0419",
  pages = "142--147",
}

conll2003/conll2003 (domyślna konfiguracja)

,

 • opis :

Wspólne zadanie CoNLL-2003 dotyczy niezależnego od języka rozpoznawania nazwanych podmiotów i koncentruje się na czterech typach nazwanych podmiotów: osobach, lokalizacjach, organizacjach i nazwach różnych podmiotów, które nie należą do poprzednich trzech grup.

Podział Przykłady
'dev' 3251
'test' 3454
'train' 14042
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'chunks': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=23)),
  'ner': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=9)),
  'pos': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47)),
  'tokens': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształtować się Typ D Opis
FunkcjeDict
kawałki Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
nie Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
poz Sekwencja (etykieta klasy) (Nic,) int64
żetony Sekwencja (tekst) (Nic,) strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{tjong-kim-sang-de-meulder-2003-introduction,
  title = "Introduction to the {C}o{NLL}-2003 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition",
  author = "Tjong Kim Sang, Erik F. and
   De Meulder, Fien",
  booktitle = "Proceedings of the Seventh Conference on Natural Language Learning at {HLT}-{NAACL} 2003",
  year = "2003",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/W03-0419",
  pages = "142--147",
}

conll2003/conll2003 (domyślna konfiguracja)