קוקה

 • תיאור :

CoQA: אתגר לענות על שאלות בשיחה

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 500
'train' 7,199
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_end': int32,
    'answer_start': int32,
    'input_text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'story': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תשובות סדר פעולות
answers/answer_end מוֹתֵחַ int32
answers/answer_start מוֹתֵחַ int32
answers/input_text טֶקסט חוּט
שאלות רצף (טקסט) (אף אחד,) חוּט
מָקוֹר טֶקסט חוּט
כַּתָבָה טֶקסט חוּט
 • ציטוט :
@misc{reddy2018coqa,
  title={CoQA: A Conversational Question Answering Challenge},
  author={Siva Reddy and Danqi Chen and Christopher D. Manning},
  year={2018},
  eprint={1808.07042},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}