cykl_gan

 • Opis :

Zbiór danych składający się z obrazów z dwóch klas A i B (na przykład: konie/zebry, jabłko/pomarańcza,...)

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@article{DBLP:journals/corr/ZhuPIE17,
 author  = {Jun{-}Yan Zhu and
        Taesung Park and
        Phillip Isola and
        Alexei A. Efros},
 title   = {Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial
        Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1703.10593},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1703.10593},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1703.10593},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:06 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuPIE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

cykl_gan/apple2orange (konfiguracja domyślna)

 • Rozmiar pobierania : 74.82 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 76.89 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 266
'testB' 248
'trainA' 995
'trainB' 1019

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/summer2winter_yosemite

 • Rozmiar pobierania : 126.50 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 127.52 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 309
'testB' 238
'trainA' 1231
'trainB' 962

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/horse2zebra

 • Rozmiar pobierania : 111.45 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 112.55 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 120
'testB' 140
'trainA' 1067
'trainB' 1334

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/monet2photo

 • Rozmiar pobierania : 291.09 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 295.75 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 121
'testB' 751
'trainA' 1072
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/cezanne2photo

 • Rozmiar pobierania : 266.92 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 269.56 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 58
'testB' 751
'trainA' 525
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/ukiyoe2photo

 • Rozmiar pobierania : 279.38 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 282.62 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 263
'testB' 751
'trainA' 562
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/vangogh2photo

 • Rozmiar pobierania : 292.39 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 295.09 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 400
'testB' 751
'trainA' 400
'trainB' 6287

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/maps

 • Rozmiar pobierania : 1.38 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 701.08 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 1098
'testB' 1098
'trainA' 1096
'trainB' 1096

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/fasady

 • Rozmiar pobierania : 33.51 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 34.83 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 106
'testB' 106
'trainA' 400
'trainB' 400

Wyobrażanie sobie

cykl_gan/iphone2dslr_flower

 • Rozmiar pobierania : 324.22 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 325.82 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'testA' 569
'testB' 480
'trainA' 1812
'trainB' 3325

Wyobrażanie sobie