döngüsü_gan

 • Tanım :

A ve B sınıfına ait görüntülerden oluşan bir veri kümesi (Örneğin: atlar/zebralar, elma/portakal,...)

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtipi Tanım
ÖzelliklerDict
resim Resim (Yok, Yok, 3) uint8
etiket SınıfEtiketi int64
@article{DBLP:journals/corr/ZhuPIE17,
 author  = {Jun{-}Yan Zhu and
        Taesung Park and
        Phillip Isola and
        Alexei A. Efros},
 title   = {Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial
        Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1703.10593},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1703.10593},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1703.10593},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:06 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuPIE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

cycle_gan/apple2orange (varsayılan yapılandırma)

 • İndirme boyutu : 74.82 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 76.89 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Evet

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 266
'testB' 248
'trainA' 995
'trainB' 1.019

Görselleştirme

cycle_gan/summer2winter_yosemite

 • İndirme boyutu : 126.50 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 127.52 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Evet

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 309
'testB' 238
'trainA' 1.231
'trainB' 962

Görselleştirme

cycle_gan/horse2zebra

 • İndirme boyutu : 111.45 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 112.55 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Evet

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 120
'testB' 140
'trainA' 1.067
'trainB' 1.334

Görselleştirme

cycle_gan/monet2photo

 • İndirme boyutu : 291.09 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 295.75 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 121
'testB' 751
'trainA' 1.072
'trainB' 6.287

Görselleştirme

cycle_gan/cezanne2photo

 • İndirme boyutu : 266.92 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 269.56 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 58
'testB' 751
'trainA' 525
'trainB' 6.287

Görselleştirme

cycle_gan/ukiyoe2photo

 • İndirme boyutu : 279.38 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 282.62 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 263
'testB' 751
'trainA' 562
'trainB' 6.287

Görselleştirme

cycle_gan/vangogh2photo

 • İndirme boyutu : 292.39 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 295.09 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 400
'testB' 751
'trainA' 400
'trainB' 6.287

Görselleştirme

cycle_gan/haritalar

 • İndirme boyutu : 1.38 GiB

 • Veri kümesi boyutu : 701.08 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 1.098
'testB' 1.098
'trainA' 1.096
'trainB' 1.096

Görselleştirme

cycle_gan/cepheler

 • İndirme boyutu : 33.51 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 34.83 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Evet

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 106
'testB' 106
'trainA' 400
'trainB' 400

Görselleştirme

cycle_gan/iphone2dslr_flower

 • İndirme boyutu : 324.22 MiB

 • Veri kümesi boyutu : 325.82 MiB

 • Otomatik önbelleğe alınmış ( belgeler ): Hayır

 • Bölünmeler :

Bölmek Örnekler
'testA' 569
'testB' 480
'trainA' 1.812
'trainB' 3.325

Görselleştirme