d4rl_adroit_hammer

 • opis :

D4RL to test porównawczy typu open source do uczenia się ze wzmacnianiem w trybie offline. Zapewnia znormalizowane środowiska i zestawy danych do trenowania i testowania algorytmów.

Zestawy danych są zgodne z formatem RLDS, aby reprezentować kroki i epizody.

@misc{fu2020d4rl,
  title={D4RL: Datasets for Deep Data-Driven Reinforcement Learning},
  author={Justin Fu and Aviral Kumar and Ofir Nachum and George Tucker and Sergey Levine},
  year={2020},
  eprint={2004.07219},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.LG}
}

d4rl_adroit_hammer/v0-człowiek (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar pliku do pobrania : 5.33 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.10 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 70
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'qpos': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(46,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (26,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/qpos Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (33,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (46,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

sklonowany d4rl_adroit_hammer/v0

 • Rozmiar pliku do pobrania : 644.69 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 538.97 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5594
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
    'discount': float64,
    'infos': FeaturesDict({
      'qpos': Tensor(shape=(33,), dtype=float64),
      'qvel': Tensor(shape=(33,), dtype=float64),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(46,), dtype=float64),
    'reward': float64,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (26,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak64
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/qpos Napinacz (33,) pływak64
kroki/informacje/qvel Napinacz (33,) pływak64
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (46,) pływak64
kroki/nagroda Napinacz pływak64

d4rl_adroit_hammer/v0-ekspert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 529.91 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 737.00 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_logstd': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'action_mean': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(46,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (26,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_logstd Napinacz (26,) pływak32
kroki/informacje/środek_działania Napinacz (26,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (33,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (46,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_adroit_hammer/v1-człowiek

 • Rozmiar pliku do pobrania : 5.35 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 6.34 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 25
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'board_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(46,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (26,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/poz_tablicy Napinacz (3,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/pozycja_docelowa Napinacz (3,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (46,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

sklonowany d4rl_adroit_hammer/v1

 • Rozmiar pliku do pobrania : 425.93 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 1.68 GiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 3606
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(46, 256), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(256,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(256, 26), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'board_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(46,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
polityka FunkcjeDict
polityka/fc0 FunkcjeDict
polityka/fc0/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (46, 256) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDict
polityka/fc1/bias Napinacz (256,) pływak32
polityka/fc1/waga Napinacz (256, 256) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDict
polityka/last_fc/bias Napinacz (26,) pływak32
polityka/last_fc/waga Napinacz (256, 26) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (26,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/poz_tablicy Napinacz (3,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/pozycja_docelowa Napinacz (3,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (46,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32

d4rl_adroit_hammer/v1-ekspert

 • Rozmiar pliku do pobrania : 531.24 MiB

 • Rozmiar zbioru danych : 843.54 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 5000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'algorithm': string,
  'policy': FeaturesDict({
    'fc0': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(32,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(32, 46), dtype=float32),
    }),
    'fc1': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(32,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(32, 32), dtype=float32),
    }),
    'last_fc': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(26, 32), dtype=float32),
    }),
    'last_fc_log_std': FeaturesDict({
      'bias': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'weight': Tensor(shape=(26, 32), dtype=float32),
    }),
    'nonlinearity': string,
    'output_distribution': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
    'discount': float32,
    'infos': FeaturesDict({
      'action_log_std': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'action_mean': Tensor(shape=(26,), dtype=float32),
      'board_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'qpos': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'qvel': Tensor(shape=(33,), dtype=float32),
      'target_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': Tensor(shape=(46,), dtype=float32),
    'reward': float32,
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
algorytm Napinacz strunowy
polityka FunkcjeDict
polityka/fc0 FunkcjeDict
polityka/fc0/bias Napinacz (32,) pływak32
polityka/fc0/waga Napinacz (32, 46) pływak32
polityka/fc1 FunkcjeDict
polityka/fc1/bias Napinacz (32,) pływak32
polityka/fc1/waga Napinacz (32, 32) pływak32
polityka/last_fc FunkcjeDict
polityka/last_fc/bias Napinacz (26,) pływak32
polityka/last_fc/waga Napinacz (26, 32) pływak32
polityka/last_fc_log_std FunkcjeDict
polityka/last_fc_log_std/bias Napinacz (26,) pływak32
polityka/last_fc_log_std/waga Napinacz (26, 32) pływak32
polityka/nieliniowość Napinacz strunowy
polityka/dystrybucja_wyjściowa Napinacz strunowy
kroki Zbiór danych
kroki/działanie Napinacz (26,) pływak32
kroki/rabat Napinacz pływak32
kroki/informacje FunkcjeDict
kroki/informacje/action_log_std Napinacz (26,) pływak32
kroki/informacje/środek_działania Napinacz (26,) pływak32
kroki/informacje/poz_tablicy Napinacz (3,) pływak32
kroki/informacje/qpos Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/qvel Napinacz (33,) pływak32
kroki/informacje/pozycja_docelowa Napinacz (3,) pływak32
kroki/jest_pierwszy Napinacz bool
kroki/jest_ostatni Napinacz bool
kroki/jest_terminalem Napinacz bool
kroki/obserwacja Napinacz (46,) pływak32
kroki/nagroda Napinacz pływak32