بانک دمانس

 • توضیحات :

DementiaBank یک کار حوزه پزشکی است. این شامل 117 نفر مبتلا به بیماری آلزایمر و 93 فرد سالم است که شرح یک تصویر را می خوانند و وظیفه طبقه بندی این گروه ها است. این نسخه فقط شامل بخش صوتی این مجموعه داده است، بدون ویژگی های متنی.

 • اسناد اضافی : کاوش در کاغذها با کد

 • صفحه اصلی : https://dementia.talkbank.org/

 • کد منبع : tfds.audio.Dementiabank

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه دانلود : Unknown size

 • حجم مجموعه داده : 17.71 GiB

 • دستورالعمل‌های دانلود دستی : این مجموعه داده از شما می‌خواهد که داده‌های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (پیش‌فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  dir manual باید شامل 2 پوشه با فایل های mp3 باشد:

 • زوال عقل / انگلیسی / پیت / کنترل / کوکی

 • زوال عقل / انگلیسی / پیت / زوال عقل / کوکی

که از https://media.talkbank.org/dementia/English/Pitt/ دانلود شدند این مجموعه داده برای دانلود نیاز به ثبت نام دارد.

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 102
'train' 393
'validation' 57
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'speaker_id': string,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سمعی سمعی (هیچ یک،) int64
برچسب ClassLabel int64
speaker_id تانسور رشته
 • نقل قول :
@article{boller2005dementiabank,
 title={Dementiabank database guide},
 author={Boller, Francois and Becker, James},
 journal={University of Pittsburgh},
 year={2005}
}