Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

emnista

Zbiór danych EMNIST to zestaw odręcznych cyfr znaków pochodzących ze specjalnej bazy danych NIST 19 i przekonwertowanych na format obrazu 28x28 pikseli i strukturę zbioru danych, która bezpośrednio pasuje do zbioru danych MNIST.

@article{cohen_afshar_tapson_schaik_2017,
  title={EMNIST: Extending MNIST to handwritten letters},
  DOI={10.1109/ijcnn.2017.7966217},
  journal={2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)},
  author={Cohen, Gregory and Afshar, Saeed and Tapson, Jonathan and Schaik, Andre Van},
  year={2017}
}

emnist/byclass (konfiguracja domyślna)

 • Opis config: EMNIST ByClass

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 116 323
'train' 697,932
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=62),
})

Wyobrażanie sobie

emnista/bymerge

 • Opis config: EMNIST ByMerge

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 116 323
'train' 697,932
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})

Wyobrażanie sobie

emnistyczna/zrównoważona

 • Opis config: EMNIST Balanced

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 18 800
'train' 112,800
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})

Wyobrażanie sobie

emnista/litery

 • Opis konfiguracji: EMNIST Letters

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 14 800
'train' 88 800
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=37),
})

Wyobrażanie sobie

emnista/cyfry

 • Opis config: EMNIST Cyfry

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 40 000
'train' 240 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

Wyobrażanie sobie

emnista/mnista

 • Opis config: EMNIST MNIST

 • dzieli:

Podział Przykłady
'test' 10 000
'train' 60 000
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

Wyobrażanie sobie