אופנה_מניסט

Fashion-MNIST הוא מערך נתונים של תמונות מאמרים של Zalando המורכב מסט הדרכה של 60,000 דוגמאות ומערך מבחן של 10,000 דוגמאות. כל דוגמה היא תמונה בגווני אפור בגודל 28x28, המשויכת לתווית מ-10 מחלקות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 10,000
'train' 60,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (28, 28, 1) uint8
תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

 • ציטוט :
@article{DBLP:journals/corr/abs-1708-07747,
 author  = {Han Xiao and
        Kashif Rasul and
        Roland Vollgraf},
 title   = {Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning
        Algorithms},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1708.07747},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1708.07747},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1708.07747},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:27 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1708-07747},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}