เอฟเอ็มบี

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูลของเราประกอบด้วยวัตถุที่มีรูปร่างและรูปทรงที่หลากหลาย ต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบละเอียดหลายขั้นตอนและหลายรูปแบบในการประกอบหมุดบนกระดานที่ไม่ได้ยึดติดในฉากแบบสุ่มได้สำเร็จ เรารวบรวมวิถีได้ทั้งหมด 22,550 วิถีจากสองภารกิจที่แตกต่างกันบนแขน Franka Panda เราบันทึกวิถีจากการดูทั่วโลก 2 ครั้งและการดูที่ข้อมือ 2 ครั้ง แต่ละมุมมองมีทั้ง RGB และแผนที่เชิงลึก

แยก ตัวอย่าง
'train' 1,804
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'episode_language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'episode_language_instruction': string,
    'episode_task': string,
    'file_path': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': string,
    'observation': FeaturesDict({
      'color_id': Scalar(shape=(), dtype=uint8),
      'eef_force': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'eef_pose': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'eef_torque': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'eef_vel': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
      'image_side_1': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
      'image_side_1_depth': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
      'image_side_2': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
      'image_side_2_depth': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
      'image_wrist_1': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
      'image_wrist_1_depth': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
      'image_wrist_2': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
      'image_wrist_2_depth': Tensor(shape=(256, 256), dtype=float32),
      'joint_pos': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'joint_vel': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'length': string,
      'object_id': Scalar(shape=(), dtype=uint8),
      'primitive': string,
      'shape_id': Scalar(shape=(), dtype=uint8),
      'size': string,
      'state_gripper_pose': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ตอนที่_ข้อมูลเมตา คุณสมบัติDict
ตอนที่_metadata/ตอน_ภาษา_embedding เทนเซอร์ (512,) ลอย32
ตอนที่_metadata/episode_ language_instruction เทนเซอร์ เชือก
ตอนที่_metadata/episode_task เทนเซอร์ เชือก
ตอนที่_metadata/file_path เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน ชุดข้อมูล
ขั้นตอน/การดำเนินการ เทนเซอร์ (7,) ลอย32
ขั้นตอน/ส่วนลด สเกลาร์ ลอย32
ขั้นตอน/is_first เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/is_last เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/is_terminal เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/ภาษา_embedding เทนเซอร์ (512,) ลอย32
ขั้นตอน/Language_instruction เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต คุณสมบัติDict
ขั้นตอน/การสังเกต/color_id สเกลาร์ uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/eef_force เทนเซอร์ (3,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/eef_pose เทนเซอร์ (7,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/eef_torque เทนเซอร์ (3,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/eef_vel เทนเซอร์ (6,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/image_side_1 ภาพ (256, 256, 3) uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/image_side_1_deep เทนเซอร์ (256, 256) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/image_side_2 ภาพ (256, 256, 3) uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/image_side_2_deep เทนเซอร์ (256, 256) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/image_wrist_1 ภาพ (256, 256, 3) uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/image_wrist_1_deep เทนเซอร์ (256, 256) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/image_wrist_2 ภาพ (256, 256, 3) uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/image_wrist_2_deep เทนเซอร์ (256, 256) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/joint_pos เทนเซอร์ (7,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/joint_vel เทนเซอร์ (7,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/ความยาว เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต/object_id สเกลาร์ uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/ดั้งเดิม เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต/shape_id สเกลาร์ uint8
ขั้นตอน/ข้อสังเกต/ขนาด เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต/state_gripper_pose สเกลาร์ ลอย32
ขั้นตอน/รางวัล สเกลาร์ ลอย32
 • การอ้างอิง :
https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.08553