הילסטרום

 • תיאור :

מערך נתונים זה מכיל 64,000 לקוחות שרכשו לאחרונה תוך שנים עשר חודשים. הלקוחות היו מעורבים בבדיקת דואר אלקטרוני.

 1. 1/3 נבחרו באקראי לקבל קמפיין דואר אלקטרוני הכולל סחורה של Mens.
 2. 1/3 נבחרו באקראי לקבל קמפיין בדואר אלקטרוני הכולל סחורה לנשים.
 3. 1/3 נבחרו באקראי כדי לא לקבל קמפיין בדואר אלקטרוני.

במהלך תקופה של שבועיים לאחר קמפיין הדואר האלקטרוני, בוצע מעקב אחר התוצאות. המשימה היא לספר לעולם אם קמפיין הדואר האלקטרוני לגברים או לנשים הצליח.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 64,000
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'channel': Text(shape=(), dtype=string),
  'conversion': int64,
  'history': float32,
  'history_segment': Text(shape=(), dtype=string),
  'mens': int64,
  'newbie': int64,
  'recency': int64,
  'segment': Text(shape=(), dtype=string),
  'spend': float32,
  'visit': int64,
  'womens': int64,
  'zip_code': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
עָרוּץ טֶקסט חוּט
הֲמָרָה מוֹתֵחַ int64
הִיסטוֹרִיָה מוֹתֵחַ לצוף32
היסטוריה_קטע טֶקסט חוּט
גברים מוֹתֵחַ int64
חדש מוֹתֵחַ int64
הִתרַחֲשׁוּת לְאֲחרוֹנָה מוֹתֵחַ int64
מִגזָר טֶקסט חוּט
לְבַלוֹת מוֹתֵחַ לצוף32
לְבַקֵר מוֹתֵחַ int64
נשים מוֹתֵחַ int64
מיקוד טֶקסט חוּט
 • מפתחות בפיקוח (ראה as_supervised doc ): ({'channel': 'channel', 'history': 'history', 'mens': 'mens', 'newbie': 'newbie', 'recency': 'recency', 'segment': 'segment', 'womens': 'womens', 'zip_code': 'zip_code'}, 'visit')

 • איור ( tfds.show_examples ): לא נתמך.

 • דוגמאות ( tfds.as_dataframe ):

 • ציטוט :
@article{entryhillstrom,
 title={Hillstrom’s MineThatData Email Analytics Challenge},
 author={ENTRY, WINNING}
}