زوزه

 • توضیحات :

داده های جمعیت شناختی از مردم کالاهاری !کونگ سان توسط نانسی هاول جمع آوری شده است

مشاهدات هاول از !کونگ سان توسط هاول در بوتسوانا بین اوت 1967 و مه 1969 انجام شد. توضیحات کاملتر از منطقه و افراد مورد مطالعه را می توان در RB Lee و I. DeVore (ویرایشگران)، 1976، Kalahari Hunter-Gatherers یافت. : مطالعات !کونگ سان و همسایگان آنها، انتشارات دانشگاه هاروارد، کمبریج، ماساچوست و در N. Howell، 2000، جمعیت شناسی Dobe !Kung، Aldine de Gruyter، نیویورک.

فقط ستون هایی در مورد قد، وزن، سن و جنس نگه داشته شد. سطرهایی با مقادیر صفر حذف شدند.

تعداد نمونه: 544

متغیرها:

 1. ارتفاع بر حسب سانتی متر (شناور)
 2. وزن بر حسب کیلوگرم (شناور)
 3. سن بر حسب سال (int)
 4. نشانگر مرد (int)
شکاف مثال ها
'train' 544
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'age': float32,
  'height': float32,
  'male': int32,
  'weight': float32,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سن تانسور float32
ارتفاع تانسور float32
نر تانسور int32
وزن تانسور float32
 • نقل قول :
@ONLINE {
  author = "Howell, Nancy",
  title = "Dobe !Kung Census of All Population.",
  year  = "2009",
  url  = "https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/17973"
}