รูปภาพnet_a

 • คำอธิบาย :

ImageNet-A คือชุดรูปภาพที่มีป้ายกำกับ ImageNet ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลใหม่และเก็บเฉพาะรูปภาพที่โมเดล ResNet-50 ไม่สามารถจำแนกประเภทได้อย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร

พื้นที่ป้ายกำกับจะเหมือนกับพื้นที่ของ ImageNet2012 แต่ละตัวอย่างจะแสดงเป็นพจนานุกรมโดยมีคีย์ต่อไปนี้:

แยก ตัวอย่าง
'test' 7,500
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ชื่อไฟล์ ข้อความ เชือก
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@article{hendrycks2019nae,
 title={Natural Adversarial Examples},
 author={Dan Hendrycks and Kevin Zhao and Steven Basart and Jacob Steinhardt and Dawn Song},
 journal={arXiv preprint arXiv:1907.07174},
 year={2019}
}