imagenet_v2

 • Opis :

ImageNet-v2 to zestaw testów ImageNet (10 na klasę) zebrany zgodnie z oryginalnym protokołem znakowania. Każdy obraz został oznaczony etykietą przez co najmniej 10 pracowników MTurk, a może nawet więcej, i w zależności od strategii zastosowanej przy wyborze obrazów, które mają zostać uwzględnione wśród 10 wybranych dla danej klasy, istnieją trzy różne wersje zbioru danych. Więcej szczegółów na temat sposobu kompilacji różnych wariantów można znaleźć w czwartej części artykułu.

Przestrzeń etykiet jest taka sama jak w ImageNet2012. Każdy przykład jest reprezentowany jako słownik z następującymi kluczami:

 • „obraz”: obraz, tensor (H, W, 3).
 • „etykieta”: liczba całkowita z zakresu [0, 1000).
 • „nazwa_pliku”: Unikalne żądło identyfikujące przykład w zestawie danych.

 • Strona główna : https://github.com/modestyachts/ImageNetV2

 • Kod źródłowy : tfds.datasets.imagenet_v2.Builder

 • Wersje :

  • 1.0.0 : Wersja początkowa.
  • 2.0.0 : Zaktualizowano pliki.
  • 3.0.0 (domyślnie): Napraw nazwę_pliku, od ścieżki bezwzględnej do ścieżki względnej do katalogu danych, np.: „id_klasy/nazwa pliku.jpg”.
  • 3.1.0 : Nowe adresy URL zasobów z Hugging Face.
 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 10 000
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
Nazwa pliku Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
etykieta Etykieta klasy int64
@inproceedings{recht2019imagenet,
 title={Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?},
 author={Recht, Benjamin and Roelofs, Rebecca and Schmidt, Ludwig and Shankar, Vaishaal},
 booktitle={International Conference on Machine Learning},
 pages={5389--5400},
 year={2019}
}

imagenet_v2/matched-frequency (konfiguracja domyślna)

 • Rozmiar pobierania : 1.18 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.16 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet_v2/threshold-0.7

 • Rozmiar pobierania : 1.16 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.15 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

imagenet_v2/topimages

 • Rozmiar pobierania : 1.16 GiB

 • Rozmiar zbioru danych : 1.14 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie