อิมเมจเน็ตต์

 • คำอธิบาย :

Imagenette เป็นชุดย่อยของคลาส 10 คลาสที่จำแนกได้ง่ายจากชุดข้อมูล Imagenet เดิมทีจัดทำโดย Jeremy Howard จาก FastAI วัตถุประสงค์เบื้องหลังการรวบรวมชุดข้อมูล Imagenet รุ่นเล็กๆ ไว้ด้วยกันส่วนใหญ่เนื่องจากการรันแนวคิด/อัลกอริทึม/การทดลองใหม่ๆ บน Imagenet ทั้งหมดใช้เวลานานมาก

ชุดข้อมูลเวอร์ชันนี้ช่วยให้นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานลองแนวคิดและแบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ชุดข้อมูลมีสามรูปแบบ:

 • ขนาดเต็ม
 • 320 พิกเซล
 • 160 พิกเซล
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
ฉลาก ClassLabel int64
 • คีย์ภายใต้การดูแล (ดู as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • การอ้างอิง :

@misc{imagenette,
 author  = "Jeremy Howard",
 title   = "imagenette",
 url    = "https://github.com/fastai/imagenette/"
}

imagenette/ขนาดเต็ม-v2 (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : รูปแบบเต็มขนาด

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 1.45 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 1.46 GiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 9,469
'validation' 3,925

การแสดงภาพ

อิมเมจเน็ตต์/320px-v2

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : รูปแบบ 320px

 • ขนาดดาวน์โหลด : 325.84 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 332.71 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 9,469
'validation' 3,925

การแสดงภาพ

อิมเมจเน็ตต์/160px-v2

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : รูปแบบ 160px

 • ขนาดดาวน์โหลด : 94.42 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 102.10 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 9,469
'validation' 3,925

การแสดงภาพ

อิมเมจเน็ตต์/ขนาดเต็ม

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : รูปแบบเต็มขนาด

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 1.45 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 1.46 GiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 12,894
'validation' 500

การแสดงภาพ

อิมเมจเนตต์/320px

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : รูปแบบ 320px

 • ขนาดดาวน์โหลด : 325.48 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 332.71 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 12,894
'validation' 500

การแสดงภาพ

อิมเมจเนตต์/160px

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : รูปแบบ 160px

 • ขนาดดาวน์โหลด : 94.18 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 102.10 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 12,894
'validation' 500

การแสดงภาพ