קַשׁתִית

  • תיאור :

זהו אולי מסד הנתונים הידוע ביותר שניתן למצוא בספרות זיהוי הדפוסים. המאמר של פישר הוא קלאסיקה בתחום ומתייחסים אליו לעתים קרובות עד היום. (ראה Duda & Hart, למשל.) מערך הנתונים מכיל 3 מחלקות של 50 מופעים כל אחד, כאשר כל מחלקה מתייחסת לסוג של צמח איריס. מחלקה אחת ניתנת להפרדה לינארית מ-2 האחרות; האחרונים אינם ניתנים להפרדה ליניארית זה מזה.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 150
  • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
  • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
מאפיינים מוֹתֵחַ (4,) לצוף32
תווית ClassLabel int64
  • ציטוט :
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}