คูคา

 • คำอธิบาย :

งานหยิบและจัดเรียงถังใหม่

 • หน้าแรก : https://arxiv.org/abs/1806.10293

 • ซอร์สโค้ด : tfds.robotics.rtx.Kuka

 • รุ่น :

  • 0.1.0 (ค่าเริ่มต้น): การเปิดตัวครั้งแรก
 • ขนาดการดาวน์โหลด : Unknown size

 • ขนาดชุดข้อมูล : 779.81 GiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'train' 580,392
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'steps': Dataset({
    'action': FeaturesDict({
      'base_displacement_vector': Tensor(shape=(2,), dtype=float32),
      'base_displacement_vertical_rotation': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'gripper_closedness_action': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'rotation_delta': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
      'terminate_episode': Tensor(shape=(3,), dtype=int32),
      'world_vector': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    }),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'observation': FeaturesDict({
      'clip_function_input/base_pose_tool_reached': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'clip_function_input/workspace_bounds': Tensor(shape=(3, 3), dtype=float32),
      'gripper_closed': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'height_to_bottom': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'image': Image(shape=(512, 640, 3), dtype=uint8),
      'natural_language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
      'natural_language_instruction': string,
      'task_id': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
  'success': bool,
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ขั้นตอน ชุดข้อมูล
ขั้นตอน/การดำเนินการ คุณสมบัติDict
ขั้นตอน/การกระทำ/base_displacement_vector เทนเซอร์ (2,) ลอย32
ขั้นตอน/การกระทำ/base_displacement_vertical_rotation เทนเซอร์ (1,) ลอย32
ขั้นตอน/การกระทำ/อุปกรณ์จับยึด_ปิดแน่น_การกระทำ เทนเซอร์ (1,) ลอย32
ขั้นตอน/การกระทำ/rotation_delta เทนเซอร์ (3,) ลอย32
ขั้นตอน/การกระทำ/terminate_episode เทนเซอร์ (3,) int32
ขั้นตอน/การกระทำ/world_vector เทนเซอร์ (3,) ลอย32
ขั้นตอน/is_first เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/is_last เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/is_terminal เทนเซอร์ บูล
ขั้นตอน/การสังเกต คุณสมบัติDict
ขั้นตอน/การสังเกต/clip_function_input/base_pose_tool_reached เทนเซอร์ (7,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/clip_function_input/workspace_bounds เทนเซอร์ (3, 3) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/gripper_closed เทนเซอร์ (1,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/height_to_bottom เทนเซอร์ (1,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/ภาพ ภาพ (512, 640, 3) uint8
ขั้นตอน/การสังเกต/natural_Language_embedding เทนเซอร์ (512,) ลอย32
ขั้นตอน/การสังเกต/natural_Language_instruction เทนเซอร์ เชือก
ขั้นตอน/การสังเกต/task_id เทนเซอร์ (1,) ลอย32
ขั้นตอน/รางวัล สเกลาร์ ลอย32
ความสำเร็จ เทนเซอร์ บูล
 • การอ้างอิง :
@article{kalashnikov2018qt,
 title={Qt-opt: Scalable deep reinforcement learning for vision-based robotic manipulation},
 author={Kalashnikov, Dmitry and Irpan, Alex and Pastor, Peter and Ibarz, Julian and Herzog, Alexander and Jang, Eric and Quillen, Deirdre and Holly, Ethan and Kalakrishnan, Mrinal and Vanhoucke, Vincent and others},
 journal={arXiv preprint arXiv:1806.10293},
 year={2018}
}