longt5

  • คำอธิบาย :

เกณฑ์มาตรฐาน Long T5

การรวบรวมชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ใช้ในบทความ: LongT5: ตัวแปลงข้อความเป็นข้อความที่มีประสิทธิภาพสำหรับลำดับแบบยาว

LongT5 เป็นส่วนขยายของรุ่น T5 ที่จัดการอินพุตแบบลำดับยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น LongT5 บรรลุประสิทธิภาพที่ล้ำสมัยในเกณฑ์มาตรฐานการสรุปหลายฉบับที่ต้องใช้บริบทที่ยาวขึ้นหรือความเข้าใจในเอกสารหลายฉบับ

  • หน้าแรก :

https://github.com/google-research/longt5

  • รุ่น :

    • 1.0.0 (ค่าเริ่มต้น): การเปิดตัวครั้งแรก
  • ชุดข้อมูลในเวอร์ชันเริ่มต้น :

  • อ้างอิง :