สูญหาย_และ_พบ

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล LostAndFound แก้ไขปัญหาการตรวจจับสิ่งกีดขวางเล็กๆ ที่ไม่คาดคิดบนท้องถนนซึ่งมักเกิดจากสินค้าสูญหาย ชุดข้อมูลประกอบด้วยลำดับวิดีโอสเตอริโอ 112 ชุดพร้อมเฟรมที่มีคำอธิบายประกอบ 2104 เฟรม (เลือกประมาณทุกๆ เฟรมที่สิบจากข้อมูลที่บันทึกไว้)

ชุดข้อมูลได้รับการออกแบบให้คล้ายคลึงกับชุดข้อมูล 'Cityscapes' datset จัดเตรียม: - คู่ภาพสเตอริโอในความละเอียดสี 8 หรือ 16 บิต - แผนที่ความแตกต่างที่คำนวณไว้ล่วงหน้า - ป้ายความหมายหยาบสำหรับวัตถุและถนน

คำอธิบายของป้ายกำกับมีอยู่ที่นี่: http://www.6d-vision.com/laf_table.pdf

แยก ตัวอย่าง
'test' 1,203
'train' 1,036
 • คีย์ภายใต้การดูแล (ดู as_supervised doc ): None

 • รูปภาพ ( tfds.show_examples ): ไม่รองรับ

 • การอ้างอิง :

@inproceedings{pinggera2016lost,
 title={Lost and found: detecting small road hazards for self-driving vehicles},
 author={Pinggera, Peter and Ramos, Sebastian and Gehrig, Stefan and Franke, Uwe and Rother, Carsten and Mester, Rudolf},
 booktitle={2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)},
 year={2016}
}

Lost_and_found/semantic_segmentation (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : ชุดข้อมูลการแบ่งส่วนความหมายที่สูญหายและพบ

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 5.44 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 5.42 GiB

 • โครงสร้างคุณสมบัติ :

FeaturesDict({
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
image_id ข้อความ เชือก
image_left ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8
การแบ่งส่วน_ฉลาก ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8

Lost_and_found/stereo_disparity

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : ภาพสเตอริโอที่สูญหายและพบและแผนที่ที่ไม่เท่าเทียมกัน

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 12.16 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 12.22 GiB

 • โครงสร้างคุณสมบัติ :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
disparity_map ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8
image_id ข้อความ เชือก
image_left ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8
image_right ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8

Lost_and_found/เต็ม

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : ชุดข้อมูลที่สูญหายและพบทั้งหมด

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 12.19 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 12.25 GiB

 • โครงสร้างคุณสมบัติ :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'instance_id': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
disparity_map ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8
image_id ข้อความ เชือก
image_left ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8
image_right ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8
instance_id ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8
การแบ่งส่วน_ฉลาก ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8

Lost_and_found/full_16bit

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : ชุดข้อมูลที่สูญหายและพบทั้งหมด

 • ขนาดดาวน์โหลด : 34.90 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 35.05 GiB

 • โครงสร้างคุณสมบัติ :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=uint8),
  'instance_id': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=uint8),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
disparity_map ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8
image_id ข้อความ เชือก
image_left ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8
image_right ภาพ (1,024, 2048, 3) uint8
instance_id ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8
การแบ่งส่วน_ฉลาก ภาพ (1,024, 2048, 1) uint8