מָלַרִיָה

מערך הנתונים של המלריה מכיל בסך הכל 27,558 תמונות תאים עם מופעים שווים של תאים מוטפילים ולא נגועים מתמונות שקופיות של מריחת דם דקה של תאים מפולחים.

לְפַצֵל דוגמאות
'train' 27,558
 • מבנה תכונה :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • תיעוד תכונה :
תכונה מעמד צוּרָה Dtype תיאור
FeaturesDict
תמונה תמונה (אין, אין, 3) uint8
תווית ClassLabel int64

רְאִיָה

 • ציטוט :
@article{rajaraman2018pre,
 title={Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward
 improved malaria parasite detection in thin blood smear images},
 author={Rajaraman, Sivaramakrishnan and Antani, Sameer K and Poostchi, Mahdieh
 and Silamut, Kamolrat and Hossain, Md A and Maude, Richard J and Jaeger,
 Stefan and Thoma, George R},
 journal={PeerJ},
 volume={6},
 pages={e4568},
 year={2018},
 publisher={PeerJ Inc.}
}